Projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, który jest właśnie konsultowany, zakłada wprowadzenie instytucji leasingu konsumenckiego przez zmiany w przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych.

Reklama

Radosław Czunkiewicz, ekspert z kancelarii Grynhoff Woźny Maliński, tłumaczy, że leasing konsumencki jest usługą skierowaną do osób fizycznych nieprowadzących firm. Zmiany te mogą doprowadzić do powstania nowych produktów leasingowych skierowanych do osób fizycznych i stanowić atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych kredytów.

Ekspert dodaje, że wskazane zmiany nie będą wywoływać skutków podatkowych względem korzystającego z leasingu konsumenckiego. Wynika to z tego, że osoba fizyczna nie będzie uprawniona do dokonywania odpisów podatkowych.

Nowe możliwości

Obywatele, którzy nie są przedsiębiorcami, nie mogą dziś korzystać z leasingu jako formy używania i nabywania dóbr. Zdaniem Doroty Stangreciak-Karpierz, prawnika w Auxilium, umożliwienie zawierania umów leasingu z konsumentem spowoduje, że będzie on miał poza kredytem inne źródło finansowania nabycia środków trwałych – w praktyce najczęściej samochodów.

"O tym, czy instytucja leasingu konsumenckiego stanie się popularna, decydować będą m.in. warunki finansowe nabycia przedmiotu leasingu, w szczególności czy wysokość rat leasingowych będzie w stanie skutecznie konkurować z warunkami dotychczas udzielanych przez banki kredytów lub pożyczek" - zauważa Dorota Stangreciak-Karpierz.

Więcej informacji: Leasing konsumencki może zastąpić traycyjny kredyt

p