Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego spadło w kwietniu zarówno w złotówkach, jak i w walutach. Podniosła się także zdolność kredytowa rodzin i singli - wynika z raportu Expandera i Szybko.pl. Najlepiej w zestawieniu wypadły banki BZ WBK, Alior Bank, DnB Nord, Nordea oraz BOŚ.

Reklama

Jak pisze w raporcie dr Aneta Ewa Rózga z Expandera oprocentowanie kredytów złotowych, zaciąganych w kwocie 300tys. PLN, przy 25 proc. wkładzie własnym kredytobiorcy i 30-letnim okresie kredytowania, w większości instytucji bankowych zostało w kwietniu obniżone. Czynnikiem, który w istotnym stopniu przyczynił się do tych obniżek była obserwowana redukcja stawki WIBOR, która w ostatnim dniu kwietnia wynosiła 3,86 proc. (WIBOR 3M).

Jednak mimo ogólnej redukcji stawek oprocentowania, dwa banki odnotowały podwyższenie ich poziomu, względem wartości z poprzedniego miesiąca. W grupie tych banków znalazły się: Bank Polskiej Spółdzielczości z podwyżką na poziomie 0,2 p.p. oraz Euro Bank - 0,05 p.p.

Wnioskując w kwietniu o kredyt mieszkaniowy w walucie krajowej, na kwotę 300tys. PLN, ustanawiając wkład własny w finansowaniu inwestycji na poziomie 25 proc. i zakładając czas spłaty kredytu na 30lat, najniżej oprocentowany kredyt można było uzyskać, podobnie, jak w poprzednich miesiącach w BZ WBK.

Zmiany w kredytach walutowych

W kwietniu, oprocentowanie oraz marże kredytów walutowych wykazywały z reguły kierunek spadków - podaje Expander. Najtańszy kredyt w EUR otrzymać można było, podobnie jak miesiąc wcześniej – w DnB Nord i Alior Bank. Ten pierwszy bank, choć wykazał wzrost stopy procentowej, oferował najniższe oprocentowanie na rynku, równe 2,67 proc.. Najdroższe kredyty w EUR należały do Getin Noble Bank, Polbank EFG i BOŚ, a więc tak, jak przed miesiącem.

Natomiast liderem pod względem najniższego oprocentowania kredytu udzielonego w CHF na kwotę 300tys. PLN, przy założeniu 30lat spłaty, jest Nordea Bank Polska. W kwietniu, podobnie jak i w marcu najdroższe kredyty w CHF oferowały: PKO BP i Polbank EFG.

Więcej informacji: Najlepsze warunki kredytu mieszkaniowego oferują: BZ WBK, Alior Bank, DnB Nord, Nordea i BOŚ

p