Przekazanie majątku rodzinie nie uchroni przed ściągnięciem długuPodatnik, który ma zaległości podatkowe i przekaże majątek członkom rodziny, nie uniknie egzekucji należnych kwot. Fiskus ściągnie dług od nowych właścicieli.

Reklama

Osoby mające zaległości w należnościach na rzecz Skarbu Państwa często decydują się na przekazanie swojego majątku innym osobom, zwłaszcza rodzinie. W ten sposób chcą uniknąć egzekucji należnych kwot. Ta sytuacja się jednak zmieni.

Ministerstwo opublikowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przewiduje on m.in. wprowadzenie przepisów, które pozwolą na ściąganie należności dłużnika od innych właścicieli jego majątku.

Więcej informacji: Przekazanie majątku rodzinie nie uchroni przed ściągnięciem długu

p