Dla podatników, którzy mieszkają w Polsce (podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tych, którzy muszą w polskim urzędzie skarbowym rozliczać wszystkie światowe dochody), urzędem skarbowym właściwym do rozliczenia jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Gdy zamieszkanie na terytorium Polski ustało przed tym dniem, właściwy jest urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania.

Reklama

Warto też wiedzieć, że małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym ustalonym według miejsca zamieszkania małżonków, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania – ustalonym według miejsca zamieszkania jednego z nich – albo męża, albo żony.

Więcej informacji: Roczne zeznanie PIT 2009 składa się zgodnie z miejscem zamieszkania

p