Bankowe tabele opłat i prowizji są często obszerne i skomplikowane. Warto jednak poświęcić trochę czasu, aby dowiedzieć się za jakie czynności bank może naliczyć opłatę. Zasady ich naliczania znacznie się różnią w poszczególnych bankach. Dyspozycja, która w jednym banku jest bezpłatna, w innym może słono kosztować. Expander przeanalizował tabele opłat bankowych iwyszukał przykłady nietypowych czynności, które wiążą się z opłatą.

Reklama

>>>Tak banki zbierają z nas haracz

Zdarza się, że klienci zamykają konto i przenoszą swoje oszczędności do innego banku. Oferta nowego banku może jednak rozczarować i klient może zdecydować się na powrót do starego banku. Nie wszystkie banki przyjmą taką osobę z otwartymi ramionami. Dla przykładu w Lukas Banku za otwarcie Rachunku Oszczędzam klient musi bowiem zapłacić 20 zł, w sytuacji gdy od jego zamknięcia nie minęło 90 dni.

Banki każą nam też płacić, gdy zamkniemy konto zbyt wcześnie, albo jeśli zmieniamy rachunek na mniej prestiżowy. Słono może nas też kosztować płatność kartą. Jeśli używamy karty do rachunku oszczędnościowego Aliora, to za transakcję zapłacimy 5 złotych.

Zapłacimy frycowe, także, gdy zapomnimy hasła do konta internetowego. Choć większość banków pomoże nam za darmo, to w Invest Banku i Lukasie zapłacimy kilka złotych prowizji.

Bank Za co opłata Wysokość prowizji (w PLN)
Lukas Otwarcie rachunku Oszczędzam, jeśli następuje w ciągu 90 dni od daty jego zamknięcia i było powiązane z tym samym kontem 20
Lukas Zmiana hasła lub identyfikatora 3,5
BGŻ Zmiana rodzaju konta z droższego na tańsze 20
BOŚ Zamknięcie konta Wyjątkowego przed upływem 9 miesięcy od jego otwarcia 50
BOŚ Dodatkowa opłąta za zlecenie przelewu z datą przyszłą, dalszą niż jutrzejsza 3
Invest Bank Opłata za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego rezygnację z karty kredytowej w innym banku 10 / dzień
Invest Bank Zmiana daty płatności raty 150
Alior Bank Opłata za dokonanie transakcji bezgotówkowej kartą wydaną do rachunku oszczędnościowego, czy walutowego 5
Millenium Przelew złożóny w kasie, jeśli nie mamy w banku konta 30