Kto może kontrolować zwolnienie L4?

ZUS. Ma obowiązek systematycznej kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz sposobu wykorzystania zwolnień. Kontrola może mieć formę "wyjazdową" (wizyta w domu) lub "z dokumentów" (analiza danych z innych źródeł).

Pracodawca. Ma prawo do kontroli zwolnienia lekarskiego, szczególnie jeśli sam wypłaca wynagrodzenie chorobowe. Pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 osób mogą zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do ZUS.

Reklama

Masz L4? Uważaj, ZUS i pracodawca mogą Cię skontrolować. Jak wygląda taka kontrola?

Jak wygląda kontrola?

ZUS. Pracownicy ZUS mogą odwiedzić pracownika w domu, w miejscu czasowego pobytu lub w miejscu pracy. Podczas kontroli sprawdzają, czy pracownik nie wykonuje pracy zarobkowej i czy nie wykorzystuje zwolnienia niezgodnie z jego celem.

Pracodawca. Kontrola może być przeprowadzona przez samego pracodawcę, innego pracownika lub zewnętrzną firmę.

Co jeśli pracownik jest nieobecny podczas kontroli?

Nieobecność pracownika w domu podczas kontroli L4 nie oznacza automatycznie niewłaściwego wykorzystania zwolnienia. Należy jednak wyjaśnić przyczynę nieobecności. Jeśli powód jest uzasadniony, np. wizyta u lekarza, nie ma podstaw do stwierdzenia nieprawidłowości.

Konsekwencje niewłaściwego wykorzystania L4

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, konsekwencje mogą być poważne:

Utrata prawa do zasiłku.ZUS może odmówić prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń. ZUS może zażądać zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń.

Konsekwencje w pracy. Pracodawca może wstrzymać wypłatę świadczenia chorobowego, a nawet zwolnić pracownika.

Ważne informacje dla pracowników na L4:

Zawsze informuj lekarza o aktualnym adresie pobytu podczas zwolnienia.

Jeśli zmienisz miejsce pobytu, poinformuj o tym pracodawcę i ZUS w ciągu 3 dni.

Pamiętaj, że zwolnienie lekarskie służy powrotowi do zdrowia, a nie innym aktywnościom.