Po wejściu w życie nowej ustawy nastąpią kluczowe zmiany dla dłużników.

Kluczowe zmiany dla dłużników:

Licencjonowanie firm windykacyjnych. Firmy windykacyjne będą musiały uzyskać specjalną licencję, co zapewni większy nadzór nad ich działaniami i skuteczniejszą ochronę praw dłużników.

Reklama

Jasna i rzetelna komunikacja. Firmy windykacyjne będą zobowiązane do przekazywania dłużnikom informacji w sposób jasny, zrozumiały i rzetelny, bez stosowania praktyk wprowadzających w błąd.

Banki zmuszone do negocjacji z dłużnikiem? To nie żart! Nowa ustawa zmieni zasady gry

Ochrona danych osobowych. Nowe przepisy wzmocnią ochronę danych osobowych dłużników, zapewniając im większą kontrolę nad swoimi informacjami.

Obowiązkowa propozycja restrukturyzacji. Przed podjęciem dalszych kroków windykacyjnych, banki będą musiały przedstawić dłużnikom propozycję restrukturyzacji kredytu, zarówno hipotecznego, jak i konsumenckiego. Restrukturyzacja może obejmować refinansowanie, zmianę warunków umowy (np. wydłużenie okresu spłaty, odroczenie rat, zmianę oprocentowania), a nawet częściowe umorzenie długu. W przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację, bank będzie zobowiązany do przekazania dłużnikowi pisemnego wyjaśnienia.

Nowa ustawa o niespłacanych kredytach stanowi ważny krok w kierunku poprawy sytuacji dłużników. Chociaż nie rozwiąże ona wszystkich problemów związanych z zadłużeniem, to z pewnością daje dłużnikom więcej możliwości i narzędzi do radzenia sobie z trudną sytuacją finansową.

Nowa ustawa ma szansę wejść w życie jeszcze w tym roku.