Reklama

Okazuje się, że zasadniczo środki zgromadzone na rachunku PPK są chronione przed egzekucją komorniczą. Oznacza to, że komornik nie może zająć tych pieniędzy w celu spłaty długów. Wynika to wprost z art. 95 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2024.427 t.j.):

Środki zgromadzone na rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Istnieje jednak wyjątek od tej reguły. Środki zgromadzone w PPK mogą zostać zajęte przez komornika w przypadku egzekucji alimentów, czyli należności na rzecz dzieci lub byłego małżonka. Dotyczy to również sytuacji, gdy alimenty są wypłacane z budżetu państwa z powodu bezskuteczności egzekucji od dłużnika alimentacyjnego.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące egzekucji komorniczej i PPK, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym.

PPK a zajęcie komornicze 2024. Czy komornik może zająć zgromadzone pieniądze?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny system oszczędzania, w ramach którego pracownicy, pracodawcy oraz państwo wspólnie gromadzą środki naprywatnych rachunkach PPK. Wpłaty dokonywane są procentowo od wynagrodzenia pracownika, a państwo dodatkowo przekazuje wpłatę powitalną oraz coroczne dopłaty. Środki zgromadzone w PPK są prywatne,dziedziczone i podlegają wypłacie po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia.