Reklama

Kluczowe zmiany dla dłużników, które miałyby wejść w życie wraz z nową ustawą:

Licencjonowanie firm windykacyjnych. Firmy windykacyjne będą musiały uzyskać licencję, co zapewni większy nadzór nad ich działaniami i ochronę praw dłużników.

Jasna i rzetelna komunikacja. Firmy windykacyjne będą zobowiązane do przekazywania jasnych, rzetelnych informacji, bez wprowadzania dłużników w błąd.

Ochrona danych osobowych:. Nowe przepisy wzmocnią ochronę danych osobowych dłużników.

Obowiązkowa propozycja restrukturyzacji. Banki będą musiały zaproponować dłużnikom restrukturyzację kredytu (nie tylko hipotecznego, ale także konsumenckiego) przed podjęciem dalszych kroków windykacyjnych.

Możliwe rozwiązania. Restrukturyzacja może polegać na refinansowaniu kredytu lub zmianie warunków umowy, np. poprzez wydłużenie okresu spłaty, odroczenie rat, zmianę oprocentowania, a nawet częściowe umorzenie długu.

Wyjaśnienia w przypadku odrzucenia wniosku. Jeśli bank odrzuci wniosek o restrukturyzację, będzie musiał przekazać dłużnikowi pisemne wyjaśnienie.

Rewolucja w windykacji. Wkrótce nowe prawa dla dłużników

Nowa ustawa o niespłacanych kredytach to dobra wiadomość dla dłużników. Wprowadza ona szereg zmian, które mają na celu zwiększenie ochrony ich praw, poprawę komunikacji z firmami windykacyjnymi oraz zapewnienie możliwości restrukturyzacji zadłużenia. Choć ustawa nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z niespłacanymi kredytami, to z pewnością stanowi krok w dobrym kierunku, dając dłużnikom więcej narzędzi do radzenia sobie z trudną sytuacją finansową.