Reklama

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK?

Po 60. roku życia. To podstawowy moment, w którym można zacząć korzystać z oszczędności zgromadzonych w PPK. Można wypłacić całą kwotę jednorazowo lub w ratach.

Przed 60. rokiem życia: Wypłata środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego jest możliwa w określonych sytuacjach, takich jak:

Poważna choroba. W przypadku poważnego zachorowania uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka można wypłacić do 25 proc. zgromadzonych środków.

Wkład własny na mieszkanie. Możliwa jest wypłata do 100 proc. środków na pokrycie wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania.

Zwrot. Można dokonać zwrotu całości środków zgromadzonych w PPK, jednak wiąże się to z utratą części korzyści podatkowych.

Jak wypłacić pieniądze z PPK?

Złóż wniosek. Skontaktuj się ze swoją instytucją finansową, która prowadzi Twój rachunek PPK, i złóż odpowiedni wniosek o wypłatę.

Dołącz dokumenty. W zależności od powodu wypłaty, może być konieczne dołączenie dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie lekarskie w przypadku poważnej choroby.

Oczekuj na wypłatę. Po rozpatrzeniu wniosku instytucja finansowa przekaże środki na wskazany rachunek bankowy.

Konsekwencje wypłaty środków z PPK przed 60. rokiem życia

Podatek od zysków kapitałowych. Wypłacając środki przed 60. rokiem życia, należy liczyć się z koniecznością zapłaty 19 proc. podatku od zysków kapitałowych.

Utrata dopłat. W przypadku zwrotu środków przed osiągnięciem wieku emerytalnego, traci się prawo do dopłat od państwa oraz pracodawcy.

Mniejsza emerytura. Wypłata środków przed czasem oznacza, że na rachunku PPK pozostanie mniej pieniędzy, co przełoży się na niższą emeryturę w przyszłości.