Reklama

Komu przysługuje becikowe? Becikowe przysługuje:

matce lub ojcu dziecka,

opiekunowi prawnemu dziecka,

opiekunowi faktycznemu dziecka.

Aby otrzymać becikowe, należy jednal spełnić kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 1922 zł netto.

Becikowe 2024. Wszystko, co musisz wiedzieć

Jak złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o becikowe 2024 można złożyć:

Online: przez portal Emp@tia

Osobiście: w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),zaświadczenie o dochodach członków rodziny (jeśli urząd nie ma dostępu do tych danych).

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o becikowe należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Przykład: Jeśli dziecko urodziło się 1 stycznia 2024 roku, wniosek o becikowe należy złożyć najpóźniej do 1 stycznia 2025 roku.

Uwaga: Jeśli Twoje dziecko urodziło się w 2023 roku, nadal możesz ubiegać się o becikowe w 2024 roku, pod warunkiem, że złożysz wniosek w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.