Kwota wolna od zajęcia komorniczego stanowi istotną ochronę dla dłużników, gwarantując im minimum egzystencji. Warto jednak pamiętać, że w przypadku długów alimentacyjnych ochrona ta jest ograniczona. Jeśli masz wątpliwości dotyczące zajęcia komorniczego, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem.

Reklama

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2024 roku?

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024: 3181,50 zł netto

Od 1 lipca 2024: 3225 zł netto

Dokładnie tyle minimum komornik musi zostawić z Twojej wypłaty na koncie bankowym.

Czy komornik może zająć najniższą krajową 2024?

Zasadniczo, kwota wolna od zajęcia komorniczego jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że komornik nie może zająć tej części dochodu dłużnika, która odpowiada najniższej krajowej.

Jednakże, istnieją pewne wyjątki od tej reguły. W przypadku długów alimentacyjnych komornik może zająć nawet do 60 proc. wynagrodzenia, nawet jeśli jest to najniższa krajowa. Oznacza to, że dłużnicy alimentacyjni są w gorszej sytuacji i mają mniejszą ochronę przed egzekucją komorniczą.

Co zrobić, jeśli komornik zajął więcej niż powinien?

Jeśli uważasz, że komornik zajął więcej niż przewiduje ustawa, możesz złożyć skargę na czynności komornika. Skarga powinna być skierowana do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. W skardze należy wskazać, jakie czynności komornika kwestionujesz i uzasadnić swoje stanowisko.