Na czym polega dobrowolny ZUS? Dobrowolny ZUS oznaczałby, że przedsiębiorcy sami decydowaliby, czy chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), czy też nie. Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek, niezależnie od wysokości swoich dochodów.

Reklama

Argumenty za dobrowolnym ZUS-em

Zwolennicy dobrowolnego ZUS-u argumentują, że takie rozwiązanie dałoby przedsiębiorcom większą swobodę w zarządzaniu swoimi finansami. Przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z ulg, opłacają składki w wysokości ok. 1600 zł miesięcznie, co stanowi duże obciążenie, szczególnie dla tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność lub mają niskie dochody. Dobrowolny ZUS mógłby również zachęcić do zakładania działalności gospodarczej, ponieważ obniżyłby koszty prowadzenia firmy.

Argumenty przeciw dobrowolnemu ZUS-owi

Przeciwnicy dobrowolnego ZUS-u obawiają się, że takie rozwiązanie doprowadziłoby do pogorszenia sytuacji emerytalnej wielu przedsiębiorców. Obecnie wielu z nich opłaca minimalne składki, co przekłada się na niskie świadczenia emerytalne. Dobrowolny ZUS mógłby skłonić jeszcze więcej przedsiębiorców do rezygnacji z opłacania składek, co w przyszłości oznaczałoby dla nich jeszcze niższe emerytury.

Stanowisko polityków

Kwestia dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców jest przedmiotem dyskusji politycznych. Niektóre partie, takie jak Konfederacja, popierają wprowadzenie takiego rozwiązania, argumentując, że zwiększyłoby to swobodę gospodarczą i zachęciło do przedsiębiorczości. Inne ugrupowania są sceptyczne, obawiając się negatywnych skutków dla systemu emerytalnego.

Reklama

Czy jest szansa na dobrowolny ZUS w Polsce?

Obecnie trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u wymagałoby zmian w obowiązujących przepisach, a to z kolei zależy od woli politycznej. Wiele wskazuje na to, że temat ten zostanie odłożony w czasie. Czy dobrowolny ZUS kiedyś zostanie wprowadzony w Polsce? Czas pokaże.