13 czerwca 2024 r. zakończył się konkurs, w którym wyłoniono nowego dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Michał Braun objął stanowisko dyrektora NIW-CRSO z dniem 14 czerwca 2024 r., a jego kadencja potrwa ustawowe 5 lat. Braun pełnił obowiązki dyrektora NIW – CRSO od 13 marca 2024 r. W dniu nominacji złożył dymisję w terminem 13 czerwca br., chcąc poddać się otwartej i transparentnej procedurze konkursowej. Wiceminister ds. społeczeństwa obywatelskiego Marek Krawczyk przekazał, że szukali osoby, która ma entuzjazm społecznika i klarowną wizję kierunków rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Oczekujemy, że nowy dyrektor będzie postrzegał Instytut jako apolityczną w decyzjach i transparentną w procedurach część struktur wykonawczych państwa - dodał.

Reklama

Wiele pomysłów do wdrożenia

Nowo wybrany dyrektor NIW Michał Braun w rozmowie z redakcją Dziennik.pl podkreślił, że cieszy się z tej decyzji. Mam poczucie, że mogę dziś w pełni wykorzystać doświadczenie gromadzone przez wiele lat, a przez pierwsze trzy miesiące pracy w NIW udało się rozpocząć bardzo wiele zmian które będę mógł teraz kontynuować - powiedział. Dodał, że wraz z zespołem ma wiele pomysłów, które wdrożą w najbliższych miesiącach i latach. Zapytany o to, jak ocenia innych kandydatów, powiedział, że konkurencja była duża, a w finale znaleźli się eksperci najwyższej klasy. Każde z nas prezentowało inne doświadczenie, więc decyzja o wyborze dyrektora nie była za pewno łatwa - dodał.

Transparentność, ułatwienie procedur grantowych

Braun przekazał, że jego priorytetem jest zapewnienie transparentności działań, ułatwienie procedur grantowych, ale też rozwój nowych form współpracy z organizacjami pozarządowymi tak, aby sprostać wyzwaniom pojawiających się w Polsce w ostatnich latach. Myślę tu o konieczności budowania odporności Państwa w obliczu kryzysów, a w tym NGOsy mają niezwykle ważną rolę! Priorytetem jest także odbudowanie zaufania od instytucji publicznych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - powiedział Braun.

Nowa procedura konkursowa, nabór ekspertów

Reklama

Braun zaznaczył że w Narodowym Instytucie Wolności rozpoczynają pracę nad nową procedurą konkursową, która ma sprawić, że środki dla organizacji będą bardziej dostępne. Rozpoczynamy także nowy nabór ekspertów do oceny wniosków, budujemy Komitetu Monitorujące i rozpoczynamy szeroko zakrojone badania stanu sektora organizacji pozarządowych - dodał Braun.

Czym jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) jest odpowiedzialny za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Instytut udziela wsparcia organizacjom pozarządowym w ramach dziewięciu programów grantowych. Wśród nich są m.in. Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz Korpus Solidarności - Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego.