Co dalej z niedzielami handlowymi?

W czwartek, w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu regulującego handel w niedzielę. Chodzi o projekt dotyczy zwiększenia liczby niedziel, w których handel w placówkach niebędących placówkami zwolnionymi z zakazu na podst. art. 6 ustawy jest dozwolony przez umożliwienie działalności w pierwszą i trzecią niedzielę w każdym miesiącu, rozszerzenie uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę (200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę, wolny od pracy inny dzień oraz co najmniej 2 niedziele w miesiącu kalendarzowym.)

Handel w niedzielę to normalność

Reklama

Wiceprezes Warsaw Enterprise InstitutePiotr Palutkiewicz przekazał redakcji Dziennik.pl, że zniesienie handlu w niedziele jest jak najbardziej właściwym kierunkiem. W jego ocenie dobrze, że pojawiły się rozwiązania liberalizujące restrykcyjne prawo. Zaznaczył, że handlowe niedziele to normalnośćw świeckim państwie, którą – jego zdaniem – należy przywrócić.

Czy potrzebna jest zmiana?

Reklama

Palutkiewicz zaznaczył, że wyższe stawki za pracę w niedzielę mogą wyklarować się samoistnie i nie potrzebują do tego administracyjne regulowanych wysokości płac. Są jednak bardziej optymalne rozwiązania, jak zagwarantowanie pracownikom 2 niedziel wolnych w miesiącu. Administracyjne regulowanie wysokości płac choć jest innym kompromisowym rozwiązaniem, to znów może okazać się ponad efektywne rynkowe optimum. Przy konkurencyjnym rynku pracownika, szczególnie w sektorze handlu, wyższe stawki za pracę w niedziele wyklarowałyby się na rynku samoistnie – powiedział Palutkiewicz.

Co wprowadza nowelizacja?

Nowelizacja ma na celu m.in. zwiększenie niedziel handlowych na pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca. Są jednak wyjątki. W grudniu handlowymi niedzielami mają być: pierwsza niedziela grudnia i kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. W okolicach Wielkiej Nocy, ma to być niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Zaproponowano także, że jeżeli jest to pierwsza lub trzecia niedziela w miesiącu, to zakaz ma także nie obowiązywać w niedzielę ją poprzedzającą. Ustawa ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Projektodawcy wskazują, że wbrew intencjom ustawodawcy z roku 2018, zakaz handlu w niedzielę nie przyczynił się do wsparcia małych i lokalnych sklepów, które konkurują z wielkimi sieciami handlowymi.