Zwolnienie lekarskie a emerytura

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do zwolnienia lekarskiego z powodu choroby. W czasie, kiedy zatrudniony przebywa na L4, nie są za niego odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Jeżeli więc ktoś często przebywa na zwolnieniu, musi się liczyć z tym, że może zmniejszyć przysługującą mu emeryturę.

Środki, które w standardowych okolicznościach, kiedy pracownik wykonuje swoje obowiązki, trafiłyby na jego konto ZUS, nie pojawiają się na nim. Dlatego to istotne, by przy wyliczaniu wysokości tego świadczenia brać pod uwagę nie tylko czas aktywności zawodowej, lecz także jej braku, pobierania świadczeń i zwolnień. Przy ostatecznym określaniu sumy ważne są okresy składkowe, ponieważ to one są podstawą do tego celu, jednak nie można zapominać o okresach nieskładkowych.

Reklama

Jak wyliczyć wysokość emerytury?

Reklama

Prognozowaną emeryturę można wyliczyć logując się na swoje konto PUE ZUS. Wystarczy znaleźć zakładkę "Kalkulator emerytalny" i wprowadzić odpowiednie dane. Ta opcja pozwala na obliczenie prognozowanej wysokości świadczenia na przyszły rok oraz kolejne lata. Można udać się również osobiście w placówce ZUS-u u doradcy emerytalnego.

Nie tylko L4. Kiedy jeszcze nie odkładasz na emeryturę?

Zwolnienie lekarskie jest tylko jedną z sytuacji, podczas której nie są pobierane składki. Które z nich mają wpływ na przyszłą emeryturę?

Do okresów nieskładkowych obniżających przyszłe świadczenie zalicza się również zwolnienia na opiekę nad dzieckiem, czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie Kodeksu pracy, pobierania zasiłku chorobowego, pobierania stypendium, zasiłku szkoleniowego, świadczenia rehabilitacyjnego czy renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie.

Ponadto niższą emeryturę otrzymają również ci pracownicy, którzy korzystają z urlopów bezpłatnych. Także on jest okresem nieskładkowym, w tym czasie więc żadne pieniądze nie są odkładane na koncie ZUS. Może to być problematyczne dla osób pracujących na przykład na podstawie umowy zlecenia, ponieważ – choć odkładają one składki na ubezpieczenia – kiedy nie pracują, przebywają na bezpłatnych urlopach.