Skierowanie do sanatorium z ZUS-u – dla kogo?

ZUS dofinansowuje pobyty w sanatorium w ramach prewencji rentowej. Skierowanie może więc uzyskać pacjent, który przez chorobę może utracić zdolność do pracy. Dlatego też o takie wsparcie finansowe mogą się ubiegać osoby cierpiące na schorzenia, które mogą zagrażać aktywności zawodowej, a więc np. choroby układu krążenia, narządu głosu, schorzenia psychosomatyczne, narządu ruchu, osoby po wypadku, z chorobami układu oddechowego czy po leczeniu nowotworu piersi.

Pacjenci mogą być rehabilitowanie w trybie stacjonarnym lub ambulatoryjnym.

Reklama

Jakie koszty leczenia w sanatorium pokrywa ZUS?

W przypadku dofinansowania z ZUS-u zakład opłaca wszystkie koszty rehabilitacji, czyli zarówno leczenie, jak i zakwaterowanie oraz żywienie. ZUS pokryje również koszt dojazdu do sanatorium z miejsca zamieszkania i z powrotem, ale tylko jeśli kuracjusz wybierze najtańszy środek komunikacji publicznej.

Reklama

Za co pacjent musi zapłacić sam przy dofinansowaniu z ZUS-u?

Jeżeli pacjent chce wykupić dodatkowe zabiegi, musi je opłacić z własnej kieszeni. Ponadto zapłaci również za dojazd z i do sanatorium, jeśli zdecyduje się na droższy środek komunikacji.

Rehabilitacja finansowana przez ZUS – ile trwa?

Aktualnie rehabilitacja, której celem jest prewencja rentowa, trwa 24 dni. Pobyt ten może zostać skrócony lub przedłużony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego (w porozumieniu z ZUS-em), jeśli stwierdzi on, że kuracjuszowi przywrócono zdolność do pracy, w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji rokowania do odzyskania zdolności do pracy są większe lub zaistniały inne przyczyny, które leżą po stronie pacjenta. Na czas leczenia wystawiane jest przez lekarza zwolnienie z pracy.

Na rehabilitację leczniczą z ZUS-u czeka się krócej niż w przypadku skierowań z NFZ-u. Może to być kilka, kilkanaście tygodni. Szybciej termin otrzymają pacjenci, którzy cierpią na choroby układu krążenia lub schorzenia onkologiczne po leczeniu gruczołu piersiowego.

Jak otrzymać dofinansowanie od ZUS-u na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o rehabilitację leczniczą z ZUS-u wydać może każdy lekarz prowadzący. Następnie pacjent składa ten dokument w dowolnej jednostce ZUS. Jest on analizowany przez lekarza orzecznika ZUS. Może on również samodzielnie wystawić taki wniosek, jeśli zdecyduje o tym podczas kontroli zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, orzekania o niezdolności do pracy lub ustalania uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego.

Następnie ZUS w ciągu 2 do 4 tygodniu wydaje decyzję oskierowaniu do sanatorium. Decyduje również o dacie rozpoczęcia turnusu i jego miejscu (pacjent również może wskazać dogodny dla niego termin).