Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA – napisano w piątkowym komunikacie Urzędu KNF.

Jan Emeryk Rościszewski został powołany na stanowisko prezesa PKO BP przez radę nadzorczą banku 8 czerwca br. Wcześniej był członkiem zarządu banku odpowiedzialnym za działalność detaliczną.

Reklama

Na stanowisku prezesa zastąpi Zbigniewa Jagiełłę, który był prezesem banku od października 2009 roku. Jagiełło złożył rezygnację w połowie maja, nie podając przyczyn. Akcjonariusze PKO BP udzielili mu w poniedziałek absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.

Reklama