"Prezes Zbigniew Jagiełło żegnany przez pracowników" - napisał na Twitterze Marcin Roszkowski, załączając nagranie.

Zbigniew Jagiełło rezygnacja

Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO Banku Polskiego, jak również ze składu zarządu banku.

Reklama
Reklama

Kim jest Zbigniew Jagiełło?

Zbigniew Jagiełło prezesem PKO BP był od października 2009 roku, powołanym na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku.

"Z bankowością i finansami związany od ponad dwudziestu pięciu lat. Przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. Pracując od ponad dekady w PKO Banku Polskim S.A. był odpowiedzialny m.in. za: przeprowadzenie PKO Banku Polskiego S.A. przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowanie i realizację strategii na lata 2010-2012, 2013-2015, 2016-2019 oraz 2020-2022, które zaowocowały wzrostem aktywów oraz efektywności biznesowej, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych, dostosowanie banku do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego, kreowanie i na dużą skalę udostępnianie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, zmianę banku w firmę technologiczną z licencją bankową - PKO Bank Przyszłości, zaangażowanie banku w walkę z COVID-19, zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom banku, a także wspieranie szpitali i personelu medycznego" - czytamy na stronie banku.