"Prezes Zbigniew Jagiełło żegnany przez pracowników" - napisał na Twitterze Marcin Roszkowski, załączając nagranie.

Reklama

Zbigniew Jagiełło rezygnacja

Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO Banku Polskiego, jak również ze składu zarządu banku.

Kim jest Zbigniew Jagiełło?

Zbigniew Jagiełło prezesem PKO BP był od października 2009 roku, powołanym na kolejne kadencje w 2011, 2014, 2017 i 2020 roku.

"Z bankowością i finansami związany od ponad dwudziestu pięciu lat. Przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu Pioneer Pekao TFI S.A. W globalnej strukturze Pioneer Investments nadzorował dystrybucję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). W drugiej połowie lat 90. m.in. jako wiceprezes zarządu współtworzył PKO/Credit Suisse TFI S.A. Pracując od ponad dekady w PKO Banku Polskim S.A. był odpowiedzialny m.in. za: przeprowadzenie PKO Banku Polskiego S.A. przez okres kryzysowych zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji banku jako lidera pod względem wielkości aktywów, kapitału i wypracowanego zysku w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej, przygotowanie i realizację strategii na lata 2010-2012, 2013-2015, 2016-2019 oraz 2020-2022, które zaowocowały wzrostem aktywów oraz efektywności biznesowej, a także zwiększeniem zainteresowania spółką ze strony inwestorów krajowych i zagranicznych, dostosowanie banku do wymogów coraz bardziej konkurencyjnego rynku finansowego, kreowanie i na dużą skalę udostępnianie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, zmianę banku w firmę technologiczną z licencją bankową - PKO Bank Przyszłości, zaangażowanie banku w walkę z COVID-19, zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom banku, a także wspieranie szpitali i personelu medycznego" - czytamy na stronie banku.