Źródłem wiedzy na ten temat jest gigantyczne w swoich rozmiarach Światowe Badanie Preferencji (Global Preferences Survey, GPS), przeprowadzone w 2018 r. przez zespół ekonomisty Armina Falka (Uniwersytet w Bonn) w 76 krajach świata na ponad 80 tys. respondentów (populacje państw uczestniczących w tym badaniu to 90 proc. ludności świata i takiż sam udział ma PKB tych krajów w globalnym PKB).
Preferencje to umiejętność szeregowania wyborów pod względem subiektywnego poczucia ich użyteczności. Zawsze jesteśmy w stanie wskazać, czy jedna opcja jest dla nas lepsza niż inna albo że wszystkie opcje są dla nas równie korzystne (jest nam obojętne, którą wybierzemy, bo dają nam tę samą satysfakcję). Z tego powodu w bezpośrednich wywiadach przeprowadzonych w celu odkrycia preferencji stosuje się zwykle metodę drabinkową – w dużym uproszczeniu można ją porównać do stopniowego „podkręcania temperatury” jednej z ofert i odpytywania respondenta, czy teraz czuje różnicę. Tak też powstawało Światowe Badanie Preferencji.