Moim zdaniem, ta mała fala spraw po orzeczeniu TSUE wynika m.in. z tego, że wiele spraw zostało zawieszonych. Ujawniło się kilka spraw [po orzeczeniu]. Te spory w przypadku przegranej powodują zwiększenie rezerw. Liczba przegranych spraw zwiększyła się. Powaga przyszłych spraw będzie istotna, ale to nie powoduje niepokoju we mnie - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.
Odłożyliśmy 66 mln zł, uznając, że kierunek orzeczeń jest mniej dla nas korzystny. Będziemy ten wymiar zwiększali lub zmniejszali w zależności od rozwoju sytuacji - dodał prezes.

Reklama

Stypułkowski poinformował, że uzgodnienia z audytorami toczą się. To jest trudna rozmowa. Na koniec dnia to jest decyzja zarządu. Na tym etapie prowadzimy dialog z audytorami, nie będą ukrywał, że to nie jest prosty dialog - powiedział prezes.

mBank podał dziś w raporcie, że zwiększył poziom rezerw związanych z klauzulami indeksacyjnymi w umowach kredytowych w CHF do 132,2 mln zł na 30 września 2019 roku z 66,1 mln zł na 30 czerwca br. w związku z ostatnimi zdarzeniami dotyczącymi tych kwestii.

Bank poinformował, że biorąc pod uwagę potencjalny wpływ wyroku TSUE oraz niektóre ostatnie orzeczenia polskich sądów w podobnych sprawach, istnieje ryzyko, iż obserwowana linia orzeczeń w takich sprawach może się zmienić, a liczba pozwów może wzrosnąć. W razie materializacji, takie ryzyko może mieć znaczący negatywny wpływ na Grupę mBanku i inne banki posiadające portfele kredytów hipotecznych w walutach obcych.

Na dzień 30 września 2019 roku przeciwko grupie toczyły się 3 453 indywidualne postępowania sądowe wszczęte przez klientów w związku z umowami kredytowymi w CHF o łącznej wartości roszczeń w wysokości 794,7 mln zł. Wartość rezerw na wszystkie postępowania sądowe indywidualne i pozwy zbiorowe związane z umowami kredytowymi w CHF na dzień 30 września 2019 roku wyniosła 186,3 mln zł. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.

Reklama