"Zaufanie do banków działających w Polsce ma zdecydowana większość badanych (74 proc., od roku 2012 wzrost o 9 punktów procentowych), jedynie co dziewiąty respondent deklaruje, że nie ma do nich zaufania (11 proc., spadek o 5 punktów) i tyle samo osób (11 proc.) wyraża opinie ambiwalentne" - podano w opisie badania.

Reklama

Jak dodano, "z analiz zróżnicowań społeczno-demograficznych wynika, że zaufanie do banków częściej deklarują młodsi respondenci, lepiej wykształceni, bardziej zadowoleni z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych".

"Nieco ponad dwie trzecie badanych (68 proc.) uważa, że pieniądze ulokowane w bankach są bezpieczne, przy czym relatywnie niewielu (11 proc.) jest o tym zdecydowanie przekonanych, a ponad połowa (57 proc.) sądzi, że pieniądze w bankach są raczej bezpieczne" - podano. "W stosunku do roku 2012 zwiększył się odsetek badanych, przeświadczonych o bezpieczeństwie środków finansowych w bankach (wzrost o 6 punktów), a zmniejszył tych, którzy są przeciwnego zdania (również o 6 punktów)" - podano w opisie badania.

Podkreślono, że tegoroczne wyniki są najlepsze od 2008 roku. "Należy jednak podkreślić, że w roku 2006, jeszcze przed kryzysem finansowym, Polacy w większym stopniu niż teraz byli przekonani o bezpieczeństwie pieniędzy ulokowanych w bankach" - dodano.

"Ponad połowa badanych (55 proc.) popiera wprowadzenie prawnej możliwości, aby KNF podejmowała decyzję o przejęciu przez inny bank takiego banku, którego fundusze własne spadają poniżej poziomu wymaganego przez prawo bankowe, a prawie jedna czwarta (23 proc.) jest temu przeciwna" - poinformowano.

Reklama

Jak podano, "opinie na ten temat bardzo wyraźnie różnicują poglądy polityczne oraz preferencje partyjne". "Poparcie dla tego rozwiązania częściej niż pozostali wyrażają badani identyfikujący się z prawicą (64 proc.), a w potencjalnych elektoratach – zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (68 proc.). Natomiast sprzeciw wobec niego częściej niż inni deklarują respondenci o lewicowych poglądach politycznych (36 proc.) oraz sympatycy Platformy Obywatelskiej (33 proc.)."

Jak wynika z badania "większość Polaków (84 proc.) korzysta z usług bankowych". "Badani na ogół są klientami jednego banku (64 proc.), zdecydowanie rzadziej dwóch (16 proc.) lub większej ich liczby (4 proc.). Niekorzystanie z usług bankowych częściej niż pozostali deklarują ankietowani z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (45 proc.), respondenci najstarsi (w wieku 65 lat i więcej – 32 proc.) i najmłodsi (od 18 do 24 roku życia – 29 proc.), mieszkańcy wsi (20 proc.) oraz badani znajdujący się w trudniejszym położeniu materialnym" - podano.