Strata banków z tytułu umorzenia części kredytów we frankach szwajcarskich wyniosłaby w sumie 21,9 miliarda złotych. Tak wynika z opinii KNF dla senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, do której dotarł DGP.

Reklama

18,7 miliarda złotych z tej kwoty to koszt umorzenia części kredytów dla frankowiczów. 3,2 miliarda wyniosą pozostałe koszty z tym związane.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła analizę na zlecenie szefa Komisji Kazimierza Kleiny. - Trzeba pomóc frankowiczom, ale nie można robić tego bez odpowiedzialności za gospodarkę. Musimy także sprawdzić, czy nie byliby oni uprzywilejowani wobec kredytobiorców posiadających kredyty w złotych - mówi senator PO Kazimierz Kleina. Dlatego poprosił od dodatkowe ekspertyz KNF. Swoje opinie w tej sprawie mają dostarczyć także Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów.

24 sierpnia w sprawie tej ustawy ma się zebrać Komitet Stabilności Finansowej, później sejmowy projekt zaopiniuje senacka komisja, a 2 września na posiedzeniu w Senacie mieliby zająć się nim senatorowie.

Reklama