Polska otrzyma łącznie prawie 500 miliardów złotych z Unii Europejskiej. Poinformował o tym minister do spraw europejskich, Piotr Serafin. 500 miliardów złotych, czyli blisko 106 miliardów euro, to przeszło 1800 euro na głowę mieszkańca.

Minister Serafin wyjaśnił, że jest to kwota, jaką przewidziano dla Polski w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014-20, po uwzględnieniu wszelkich płatności i wskaźników. Polska otrzyma z unijnego budżetu najwięcej spośród wszystkich krajów Wspólnoty. Minister Serafin dodał, że dużo pieniędzy uda się zaoszczędzić dzięki wprowadzeniu tak zwanego kwalifikowalnego VAT-u.

Minister podkreślił, że Polska starała się uzyskać jak najwięcej pieniędzy z Unii, a równocześnie zapewnić sobie jak największą elastyczność w ich wykorzystywaniu. Ten cel udało się osiągnąć.

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska powiedziała, że nowe środki unijne będą skierowane głównie do przedsiębiorców. Dodała, że najważniejsze jest, aby dzięki tym środkom udało się poprawić współpracę wyższych uczelni z przedsiębiorstwami. Dużo pieniędzy zostanie przeznaczonych na transport, przede wszystkim na kolej, na gospodarkę odpadami i na energetykę. Będzie też ponadregionalny program dla Polski wschodniej.

Minister Bieńkowska powiedziała, że samorządy wojewódzkie będą dysponowały 39, a nie, jak dotychczas 25 procentami przyznanych im środków. Podkreśliła, że dopłaty ze środków unijnych sprawdziły się w Polsce w czasie kryzysu.