Z raportu firmy Analizy Online wynika, że w sierpniu najwięcej środków klienci wycofali z funduszy mieszanych. Podmiotom tej kategorii przedstawiono do umorzenia jednostki uczestnictwa o wartości 3,2 mld zł. W tym czasie zainwestowano w nie 1,4 mld zł nowych środków. W efekcie saldo nabyć i umorzeń zamknęło się minusem na poziomie 1,8 mld zł.

Reklama

Niewiele lepiej wyglądała sytuacja w funduszach akcyjnych. Chociaż wielu klientów wykorzystało przecenę na giełdzie i zainwestowało w podmioty akcyjne 2,4 mld zł, to jednocześnie umorzono jednostki o wartości aż 4 mld zł.

Tradycją stało się w ostatnich miesiącach, że na ogólnie nerwowej sytuacji zyskują podmioty pieniężne i dłużne. W sierpniu do funduszy pieniężnych napłynęły aktywa o wartości 3,3 mld zł, co po odjęciu umorzeń na kwotę 2,6 mld zł daje saldo dodatnie – 700 mln zł. Z kolei saldo nabyć i umorzeń w funduszach obligacyjnych wyniosło 300 mln zł.

Saldo wpłat i wypłat dla całego rynku zamknęło się minusem na poziomie 2,3 mld zł. To najgorszy wynik od października 2008 roku, kiedy przewaga umorzeń wynosiła 6,3 mld zł.