Z środków przekazanych przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię powstało m.in. Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, odrestaurowano krakowskie Sukiennice, galerię Czartoryskich, pałac i ogrody przy pałacu w Wilanowie, sanktuarium w Świętej Lipce. Dzięki tym funduszom odnawiano też m.in. piwnice na warszawskiej starówce, podczas prac odnaleziono skarb - ponad 1200 monet z XVIII w. - mówił wiceminister podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Reklama

W pierwszej edycji największe dofinansowanie uzyskała rozbudowa przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu (Lubelskie). Kwota dofinansowania sięgnęła prawie 11,2 mln euro. Wsparcie dla projektów ochrony wspólnych granic strefy Schengen to w sumie 30 projektów na 112 mln euro.

W dziedzinie ochrony środowiska dofinansowanie uzyskały 244 projekty na kwotę 124 mln euro. Za te środki zrealizowano m.in. docieplenie ok. 300 budynków użyteczności publicznej, przebudowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych w sumie dla 57 tys. mieszkańców.

W ramach wsparcia dla nauki dzięki funduszom norweskim i EOG sfinansowano 420 projektów na kwotę blisko 56 mln euro. 1,8 tys. pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczestniczyło w wymianie naukowej, ponad 1,1 tys. studentów i pracowników uczelni było na stypendiach w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

W projektach dotyczących zdrowia uwzględniono 74 projekty na kwotę 58,8 mln euro, m.in. wsparcie uzyskały 43 szpitale oraz 146 programów profilaktycznych i przesiewowych. W osobnej kategorii ujmującej organizacje pozarządowe zrealizowano 480 projektów, które uzyskały 25 mln euro wsparcia.

Reklama

Koniec realizacji projektów z puli przewidzianej formalnie na lata 2004-09 upływa w kwietniu 2012. Nabór nowych przedsięwzięć w II edycji finansowania rozpocznie się w I kwartale przyszłego roku - zapowiedział wiceminister. Polska ma zapewnioną pulę 578 mln euro. Umowę w tej sprawie podpisano w czerwcu i formalnie obejmuje okres 2009-14.

Łączna pula funduszy norweskich i EOG w drugim etapie finansowania to prawie 1,8 mld euro dla 15 "nowych" krajów UE - w tym Polski.