Dziś wieczorem grecki parlament będzie głosował nad wotum zaufania dla rządu premiera Papandreou. Sądząc po umacniającym się czwarty dzień euro, uczestnicy rynku już przyznali te wotum greckiemu rządowi. Za takim scenariuszem przemawiają także wzrosty na europejskich rynkach akcji oraz spadające rentowności obligacji i ceny CDS, które w zeszły tygodniu osiągały historyczne maksima.

Reklama

Nastroje na rynkach walutowych są wyraźnie lepsze niż przed tygodniem i towarzyszy im nadzieja, że bezproblemowo uda się uzyskać zaufanie parlamentu, a później zatwierdzić projekt planu oszczędnościowego. Kurs pary EUR/USD w godzinach popołudniowych dotarł do poziomu 1,4380, kontynuując trend wzrostowy na interwałach dziennych i godzinowych. Z uwagi na trwające już umacnianie się euro, po podaniu oficjalnej informacji o uzyskaniu wotum, mało prawdopodobne są gwałtowne wzrosty wartości waluty europejskiej. Duże spadki są natomiast bardzo możliwe jeśli wbrew oczekiwaniom grecki rząd nie zostanie przez parlament obdarzony zaufaniem.

Za oceanem agencja Standard&Poor's Ratings Services ostrzega, że rośnie ryzyko obniżenia wiarygodności kredytowej USA. Winą za ten stan obarcza się brak politycznego konsensus w sprawie amerykańskiego długu oraz brak stanowczej inicjatywy do wprowadzenia zmian. Istotnym wydarzeniem będzie środowe posiedzenie FOMC, po którym poznamy wysokość stóp procentowych w USA. Ich obecny poziom to 0,25 proc. i rynek nie spodziewa się zmian.

Polepszenie nastrojów sprzyja złotemu, który umocnił się dziś nieznacznie względem franka szwajcarskiego. Nie są to wprawdzie spadki ceny franka na jakie liczyliby polscy kredytobiorcy, ale przynajmniej dynamiczny wzrost wartości szwajcarskiej waluty został tymczasowo zatrzymany. Złoty zyskał niewiele więcej w stosunku do euro, które dziś kosztowało w okolicach 3,98 zł, a podobne spadki odnotował dolar amerykański, za który płacono 2,76. Jutro rano poznamy dane na temat majowej stopy bezrobocia w Polsce, której poprzedni odczyt wyniósł 12,6 proc oraz wysokości sprzedaży detalicznej, której aktualna wartość r/r to 18,6 proc.