Stopa bezrobocia w maju wyniosła 12,2 proc. wobec 12,6 proc. w kwietniu - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Reklama

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu maja wyniosła 1 mln 962,6 tys. osób i była niższa, niż przed miesiącem o 80,9 tys. osób, czyli o 4 proc. W stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem liczba ta była wyższa o 54,7 tys. osób.

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (19,5 proc.), zachodnio-pomorskim (17,1 proc.), kujawsko-pomorskim (16,5 proc.), lubuskim i podkarpackim (po 15,3 proc.) oraz świętokrzyskim (14,6 proc.). Najniższe było w województwach: wielkopolskim (9,1 proc.), mazowieckim (9,6 proc.), śląskim (10,1 proc.) i małopolskim (10,3 proc.).

Z danych GUS na koniec maja 2011 r. wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 174,4 tys. osób poszukujących zatrudnienia, czyli o 4,9 tys. więcej niż w kwietniu 2011 r. i o 39,1 tys. mniej niż przed rokiem.

Ponadto GUS poinformował, że na koniec maja 386 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 37,1 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 25,5 tys. Przed rokiem było to odpowiednio 378 zakładów oraz 41,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 24,5 tys. W maju pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,3 tys. ofert pracy, dla porównania przed miesiącem - 78,4 tys., a przed rokiem - 89,2 tys.