Rata kredytu w obu walutach determinowana jest wysokością stóp procentowych w strefie euro i Szwajcarii. Te są na rekordowo niskich poziomach i przynajmniej do połowy 2010 roku nic się nie zmieni - oceniają ekonomiści. Drugi czynnik to kurs złotego. Prognozy są umiarkowanie optymistyczne - polską walutę czeka powolne, ale systematyczne umacnianie w 2010 roku.

Reklama

Jeśli złoty ma się umacniać przez cały rok, to zmiany w wysokości stóp procentowych mogą się rozpocząć już jesienią 2010 roku.

Więcej informacji: Raty kredytów walutowych wzrosną w II połowie przyszłego roku