Zarząd Telekomunikacji Polskiej chce w 2010 roku zmniejszyć zatrudnienie w firmie o 2500 osób. Planowana jest też redukcja w PTK Centertel. Zarząd TP chce szybciej niż wcześniej planowano zmniejszać zatrudnienie w firmie. W podpisanej ze związkami zawodowymi umowie społecznej na lata 2009–2011 zakładano, że w tym czasie zatrudnienie zmniejszy się o 4900 osób. W 2009 roku program dobrowolnych odejść za odszkodowaniem obejmie 2400 osób.

Reklama

W ostatnich dniach Maciej Witucki, prezes TP poinformował związkowców, że w 2010 roku zarząd chciałby, aby zwolnienia objęły 2500 osób. W końcu 2008 roku TP zatrudniała 23,5 tys. osób, we wrześniu 2009 roku – 22,1 tys. osób.

"Rozpoczęliśmy rozmowy ze związkami zawodowymi na temat realizacji Umowy Społecznej 2009–2011. Mają one na celu ustalenie liczby i warunków odejść pracowników w 2010 roku. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym prawem, uruchomiliśmy procedurę zwolnień grupowych. W trakcie prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi nie będziemy udzielać dodatkowych informacji ani komentować sprawy" - mówi DGP Wojciech Jabczyński, rzecznik grupy TP.

Więcej informacji:Telekomunikacja Polska planuje zwolnienia grupowe

p