Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej w poniedziałek poinformowało na platformie X, że pracuje nad kompleksową reformą systemu pomocy społecznej. Resort przypomniał, że obecna ustawa ma już 20 lat i jest to moment, w którym należy zbudować nowy system pomocy społecznej, który będzie dostosowany do obecnych warunków. Resort wskazał także, że planowana inflacja między styczniem 2022 r. a grudniem 2024 r. wyniesie 29 proc. Zaznaczono, że podwyżka progu to w niektórych przypadkach aż 37 proc. i wynosi znacznie więcej niż inflacja z trzech lat. Resort planuje, by kryteria były obligatoryjnie zmieniane co roku - a nie jak w tej chwili - co trzy lata. Planowana reforma zdaniem resortu ma poprawić sytuację osób najuboższych systemowo, a nie doraźnie.

Reklama

"W związku z podwyżką kryterium dochodowego w pomocy społecznej informujemy: Planowana inflacja między styczniem 2022 r. a grudniem 2024 r. wyniesie 29 proc. Podwyżka progu to w niektórych przypadkach aż 37 proc. To znacznie ponad inflację z tych trzech lat. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje, by kryteria były obligatoryjnie zmieniane co roku, a nie co trzy lata. Rząd PiS tego nie robił, mimo, że były ku temu przesłanki. Nasze ministerstwo już pracuje nad kompleksową reformą systemu pomocy społecznej. Obecna ustawa ma już 20 lat i czas na zbudowanie nowego systemu pomocy społecznej dostosowanego do obecnych warunków. Chcemy poprawiać sytuację najuboższych systemowo, a nie tylko doraźnie" - napisał w poniedziałek resort na platformie X.

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN - Polska)

Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN - Polska) na platformie X przekazała, że proponowana podwyżka kryteriów dochodowych w pomocy społecznej jest za niska. EAPN zwróciła uwagę, że w 2025 dla kilku typów rodzin kryteria będą niższe niż granica ubóstwa skrajnego, a w 2027 r. - dla wszystkich. Zaznaczyli, że jest to kompromitacja obecnej metody weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej oraz, że czekają zarówno na dyskusję w RDS a także szybkie rozwiązania systemowe.

Zespół ds. Reformy Pomocy Społecznej

Wkrótce ma zostać powołany Zespół ds. Reformy Pomocy Społecznej. Jak wskazał w swoim wpisie na platformie X dr hab. Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego, przyjął on propozycję udziału w zespole, by wypracować rozwiązania związane z problemem niedostatecznej weryfikacji kryteriów dochodowych. EAPN wyraziło nadzieję, że jego wiedza w zapowiedzianym zespole przyczyni się do tego, że dojdzie do koniecznych reform weryfikacji kryteriów dochodowych.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 r.

14 maja Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kryteria dochodowe w pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 r.:

  • dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1010 zł, co oznacza wzrost o 234 zł (30 proc);
  • dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł, co oznacza wzrost o 223 zł (37 proc.).

W związku z podwyższeniem kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 1 stycznia 2025 r. podwyższeniu ulegną także kwoty świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej.

Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego ma czas do 15 czerwca na przedstawienie swojej propozycji. W przypadku gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala nie niższe niż w przedstawionej propozycji kryteria dochodowe oraz ww. kwoty, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku.