Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. W swojej propozycji rząd uwzględnił wyniki badań progu interwencji socjalnej, dokonane w 2024 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Co wzrośnie

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

  • Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.
  • Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.
Reklama

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np.:

Reklama
  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł),
  • maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).