Jakie są założenia programu Kredyt #naStart:

1) Wysokość dopłaty do rat jest uzależniona od ilości dzieci:

a) brak dzieci, zaciągające mieszkaniowy kredyt hipoteczny #naStart uzyskają dopłatę do rat, której poziom wyznaczy preferencyjna stopa procentowa równa 1,5%.

b) 1% dla gospodarstwa domowego z jednym dzieckiem, 0,5% dla gospodarstwa domowego z dwójką dzieci, 0% dla gospodarstwa domowego z co najmniej trójką dzieci.

Reklama

2) Wiek osoby uprawnionej do zaciągnięcia preferencyjnego kredytu: do 35 lat

3) Największe dopłaty do kredytu gdy nie przekraczasz limitu dochodu:

  • w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego 7 tys. zł. W przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy o większej liczbie osób limit miesięcznych dochodów wynosić będzie:
  • 13 tys. zł w przypadku 2-osobowego gospodarstwa domowego,
  • 16 tys. zł w przypadku 3-osobowego gospodarstwa domowego,
  • 19,5 tys. zł w przypadku 4-osobowego gospodarstwa domowego, oraz
  • 23 tys. zł w przypadku gospodarstwa domowego kredytobiorcy składającego się z co najmniej 5 osób.

W przypadku, gdy średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy przekraczał będzie limit dochodowy określona kwotowo część kapitału kredytu hipotecznego, od której będą naliczane dopłaty do rat w przypadku 1-osobowego gospodarstwa domowego byłaby obniżona o 50 gr za każdy 1 zł, o jaki przekroczony jest limit dochodów. W przypadku pozostałych kredytobiorców (tj. w przypadkach, gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzą co najmniej 2 osoby) wskaźnik korygujący kwotę bazową w przypadku przekroczenia limitu miesięcznych dochodów wynosiłby 25% (obniżenie o 25 gr za każdą 1 zł przekroczenia limitu dochodów).

4) Dopłata nie będzie obejmować całej kwoty kredytu, tylko jego część. I tak w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dopłata będzie liczona tylko do 200 tys. zł kapitału, w przypadku dwuosobowego gospodarstwa – do 400 tys. zł. Przy trójce osób w gospodarstwie będzie to 450 tys. zł, przy czwórce – 500 zł, zaś dla gospodarstwa 5-osobowego kapitał objęty dopłatą będzie wynosić 600 tys. zł.

5) Jak duże mieszkanie? „Celem przepisu jest takie sparametryzowanie instrumentu dopłat, aby pomagał on w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego limit ten określono na poziomie 40 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 20 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.