GlaxoSmithKline (GSK) jest największym zagranicznym inwestorem w polskim przemyśle farmaceutycznym. Skumulowane inwestycje firmy od czasu prywatyzacji Polfy Poznań w 1998 roku przekraczają kwotę 1,6 mld zł (450 mln
dol.) GlaxoSmithKline posiada około 6-proc. udział w polskim rynku leków. W GlaxoSmith-Kline pracuje 1700 osób, czyli 6 proc. wszystkich zatrudnionych w branży.

Reklama

Obecnie GSK jest 11. największym eksporterem w Polsce, generując niemal 0,6 proc. eksportu polskiej gospodarki. Jest to jedyna firma farmaceutyczna w setce największych firm eksportujących w Polsce. W 2011 roku eksport przyniósł prawie 70 proc. przychodów firmy w Polsce, a jego wartość wyniosła blisko 3,4 mld zł.

Nowoczesne inwestycje
Wyniki finansowe spółki są związane z jej rozległą działalnością inwestycyjną w Polsce. W roku 1998 GSK stała się inwestorem strategicznym w polskim przemyśle farmaceutycznym poprzez prywatyzację Poznańskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Poznań. Unowocześniając i rozbudowując zakupiony zakład produkcyjny, GSK stworzyła jedno z głównych centrów produkcyjnych i dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zmodernizowano istniejące wydziały produkcyjne, m.in. tabletek i maści. Zbudowano również nowoczesne rozwiązania magazynowo-logistyczne, a w 2005 roku powstała chłodnia dla szczepionek. W roku 2011 uruchomiono nowy wydział produkcji kapsułek miękkich żelatynowych. W ciągu 14 lat od prywatyzacji w poznańskim zakładzie produkcyjnym rozpoczęto produkcję około 130 nowych leków, w tym 52 pochodzących z portfela leków GSK.

Poza działalnością produkcyjną, GSK jest liderem w zakresie inwestycji w centra usług dzielonych. Jednym z najprężniej rozwijających się działów GSK jest Globalne Centrum IT, utworzone w 2005 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług informatycznych dla 100 oddziałów GSK na świecie, zarządzając zdalnie usługami i infrastrukturą IT. Z usług poznańskiego Centrum usług korzysta na co dzień 100 tys. osób.

W strukturach polskiego oddziału GSK funkcjonują jeszcze dwa mniejsze centra usług dzielonych: Centrum Zakupowe, obsługujące 16 fabryk w Europie oraz Centrum Opakowań, odpowiedzialne za dostarczanie usług w zakresie technologii opakowań.

Odpowiedzialny rynek
W swoich działaniach GlaxoSmithKline dąży do tego, aby być odpowiedzialnym partnerem, budując oparte na zaufaniu relacje z uczestnikami polskiego systemu ochrony zdrowia, stawiając na dialog i transparentną współpracę. GSK ma świadomość szczególnych wymagań społecznych wobec firm funkcjonujących w obszarze ludzkiego życia i zdrowia. Z myślą o pacjentach i ich potrzebach zdrowotnych, firma oferuje innowacyjne leki m.in. w obszarach onkologii, chorób
układu oddechowego czy chorób zakaźnych.

W 2011 roku GSK jako pierwsza firma w branży farmaceutycznej w Polsce wydała raport społeczny, który prezentuje działalność firmy we wszystkich obszarach odpowiedzialności społecznej w oparciu o zweryfikowane dane i obiektywne wskaźniki. Raport został laureatem ogólnopolskiego konkursu na najlepiej sporządzony raport z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Odnosząc się do doświadczeń firmy jako inwestora i podmiotu prowadzącego działalność w oparciu o prace badawczo-rozwojowe, przedstawiciele GSK podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wezmą udział w panelach poświęconych polityce regulacyjnej, wykorzystaniu innowacji w gospodarce oraz sytuacji przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Firma jest partnerem następujących sesji:

1. Przemysł farmaceutyczny i polityk polityka lekowa w Europie, 16.05.2012 r., godz. 9.00-11.00, hotel Novotel.
2. Wpływ zmian demograficznych na systemy ochrony zdrowia w Polsce, Europie i na świecie. Starzenie się społeczeństw jako problem globalny, 16.05.2012 r., godz. 11.30 – 13.30, hotel Novotel.
3. Innowacyjna gospodarka Europy, 16.05.2012 r., godz. 11.30-13.30, hotel Qubus.