Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiesz "tak", zgłoś się do udziału w konkursie "Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości". Masz na to czas do 2 marca.

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży szkolnej do pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Forma case study, czyli studium przypadku, pozwala poznać zagadnienia w praktyce i kładzie nacisk na twórcze rozwiązywanie problemów.

Niezależnie od tego, jaką ścieżkę kariery przyjmiesz w przyszłości, zetknięcie się z problematyką działalności gospodarczej firm pozwoli ci zrozumieć znaczenie wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie.

Aby wziąć udział w konkursie, zgłoś 3-osobowy zespół wraz z opiekunem.

Konkurs składa się z czterech etapów. W pierwszym będziesz musiał zarejestrować wirtualną działalność gospodarczą i przedstawić pomysł na własny biznes. Drugi to analiza i rozwiązanie studiów przypadku. W trzecim etapie zmierzysz się z konkurentami na żywo, a w czwartym, finale, zaprezentujesz swoje projekty przed kapitułą.

By wejść do gry, zarejestruj się na stronie internetowej i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Uwaga, termin zgłoszeń mija 2 marca!

Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę www.najlepsze-zajecia.pl