Tematyka konkursu dotyczy stosunkowo młodych dziedzin prawa. Brak aktów prawnych regulujących te kwestie powoduje, że każdy z uczestników musi wykazać się szeroką wiedzą prawniczą oraz rozeznaniem w zagadnieniach związanych z problematyką internetu i rynku komunikacji elektronicznej.

Celem projektu jest pogłębienie wiedzy merytorycznej w zakresie wspomnianych dziedzin prawa oraz promocja studentów pasjonujących się zagadnieniami komunikacji elektronicznej.

Konkurs adresowany jest do studentów IV i V roku studiów prawniczych z całej Polski. Uczestnicy mają za zadanie rozwiązać jeden z czterech przygotowanych przez organizatorów kazusów konkursowych z zakresu: prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej lub prawa nowych technologii.

Nagrodą dla zwycięzcy jest stypendium naukowe za rok akademicki 2007/2008 w wysokości 10 000 złotych. Zwycięzca oraz laureaci konkursu otrzymają również możliwość odbycia płatnych staży w kancelarii Grynhoff Woźny Maliński.

Na prace konkursowe organizatorzy czekają do 31 marca 2008 r. Finał konkursu odbędzie się 20 maja 2008 r. w Warszawie.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach: www.elsa.org.pl/itelect oraz http://www.gwmlegal.pl/31