Przeciętne wynagrodzenie brutto w listopadzie wyniosło 3 tys. 525,67 zł, co oznacza, że w ujęciu rocznym wzrosło o 3,6 proc., a miesięcznym o 2,5 proc. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.Ekonomiści ankietowani przez PAP szacowali, że wynagrodzenie w listopadzie wzrosło o 4,5 proc. rdr, a w ujęciu miesięcznym o 0,1 proc.

Przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku wyniosło w listopadzie 3 tys.525,12 zł i wzrosło rdr o 3,6 proc., a wobec października wzrosło o 2,5 proc. GUS podał także, że w przedsiębiorstwach w listopadzie było zatrudnionych 5.381,2 tysiąca osób, czyli o 2,2 proc. więcej niż przed rokiem i 0,1 proc. więcej wobec października.

Analitycy prognozowali, że zatrudnienie w listopadzie rdr wzrosło o 2,2 proc., a mdm o 0,1 proc.