Wraz z opublikowaniem na stronie internetowej listy firm, które ufundowały staże w programie, przez 6 kolejnych poniedziałków na łamach Dziennika znajdą się informacje jak aplikować do programu oraz wszystkie niezbędne wskazówki przydatne kandydatom w procesie rekrutacji na staż.

Na łamach Dziennika znajdą się m.in. krótkie rozmowy z przedstawicielami firm, które ufundowały staż. Do końca marca trwa nabór firm do Programu, wszystkie instytucje zainteresowane przyjęciem stażystów powinny zgłosić się już teraz za pośrednictwem strony internetowej programu krokdokariery.pl

Udział w programie jest dla firm szansą budowania wizerunku jako odpowiedzialnego i solidnego pracodawcy, otwartego na młodych, utalentowanych studentów.

Procedury wyłaniające najlepszych kandydatów są bardziej zaawansowane niż podczas powszechnie stosowanych metod rekrutacji i selekcji młodych pracowników - uczestnicy muszą przejść przez test kompetencji, rozwiązać casa, a na najlepszych czekają sesje Assessment Centre. Stąd też wyselekcjonowani stażyści i praktykanci charakteryzują się otwartymi umysłami, są kreatywni, pełni entuzjazmu, elastyczni, nie korzystają z utartych schematów postępowania oraz odpowiadają dokładnie na zapotrzebowanie pracodawców. Największą wartością dla firm z udziału w programie jest pozyskanie młodych talentów, które w przyszłości zasilą ich szeregi organizacyjne.

Pomimo kryzysu finansowego, warto poszukiwać na rynku osób o wysokich kompetencjach, które dołączając do zespołu wzmocnią go i będą kapitałem na przyszłość. W czasach gorszej koniunktury takim kapitałem mogą być najmłodsi pracownicy – osoby z niewielkim doświadczeniem albo studenci. Ważne, by nie byli to ludzie przypadkowi, rekrutowani bez głębszego namysłu („to w końcu tylko staż”) ale tacy, którzy dzięki swoim kompetencjom przyczynią się do naszego sukcesu – mówi Ewa Kaczorkiewicz, Partner w firmie Schenk Consulting, odpowiedzialnej za Assessment Centre w programie Krok do Kariery.

Aktywni, zaangażowani, sprawnie budujący relacje, elastycznie rozwiązujący napotkane problemy, potrafiący dostosować się do zespołu, do którego trafiają, ale także samodzielnie w nim zaistnieć. Takie właśnie osoby, nawet jeśli nie mają doświadczenia biznesowego, będą wartościowymi pracownikami dla firmy. Aby wyłowić ich spośród wielu kandydatów na rynku pracy, często nie wystarczą tradycyjne rozmowy rekrutacyjne czy nawet testy umiejętności. Gdy chcemy znaleźć prawdziwą „perłę”, lepiej sięgnąć po metody, które jak najlepiej określą kompetencje najważniejsze z punktu widzenia potrzeb firmy. Zwraca na to uwagę Ewa Kaczorkiewicz - Dajemy sobie wtedy szansę na przyjęcie do pracy lub na staż osób z największym potencjałem. Metodą, która w najskuteczniejszy sposób pozwala określić poziom kompetencji u pracowników i kandydatów na pracowników jest Assessment Centre. Metoda coraz bardziej popularna i coraz częściej wykorzystywana, choć jeszcze nie do końca „oswojona” na naszym rynku. Firmy, które zdecydują się na pozyskanie stażysty w Programie Krok do Kariery, będą mogły skorzystać z tej metody, najlepsi kandydaci ubiegający się o staż zostaną ocenieni podczas sesji AC.

Przypomnijmy:
Program Krok do Kariery organizowany jest przez Nowoczesną Firmę, Monster Polska, TVN CNBC Biznes. Partnerem Programu jest Dziennik-Polska-Europa-Świat. O stronę merytoryczną programu dba Schenk Consulting i Profirma oraz Fundacja Obserwatorium Zarządzania. Startujemy 6 kwietnia na łamach Dziennika Praca, gdzie wydrukowany zostanie kupon z loginem do serwisu krokdokariery.pl upoważniający do otrzymania bezpłatnego kompendium Krok do Kariery – obszernego wydawnictwa towarzyszącego programowi stażowemu. W programie mogą wziąć udział studenci III, IV i V roku studiów oraz absolwenci, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż roku temu. Aby wziąć udział w programie, kandydaci powinni wejść na stronę krokdokariery.pl, zarejestrować się, wypełnić test kompetencji, sprawdzić dopasowanie swojego profilu kompetencji do stanowiska w wymarzonej firmie oraz wypełnić casa. Na najlepszych czekają sesje Assessment Centre oraz rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą. Firmy, które chcą ufundować staż, mają jeszcze szansę aby to zrobić – do końca marca trwa nabór, również poprzez stronę krokdokariery.pl