ARiMR podpisała umowy z 12 firmami na dofinansowanie w 2011 r. kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Obejmują one koszty zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłego bydła, owiec, kóz, świń i koni. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem Agencji w 2011 r., dla rolników będą takie same jak obecnie. Nieznacznie zmienił się jedynie wzór oświadczenia producenta rolnego, w związku ze zmianą adresu korespondencyjnego Centrali Agencji.

Na dopłaty do utylizacji zwierząt w 2011 r. przeznaczone jest 68 mln zł. W 2010 było to 59 mln zł.

Agencja zapłaci za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty utylizacji padłego bydła w wieku powyżej 2 lat oraz owiec i kóz, które ukończyły 18. miesiąc życia. Natomiast w przypadku utylizacji padłego bydła poniżej 2 lat oraz owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni, niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez rolnika.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje kwoty tego podatku - zaznacza Agencja.

Wybór firm został dokonany na podstawie rankingu. Preferowane były oferty z jak najniższą ceną. Jednak koszty świadczeń są zróżnicowane, dlatego rolnicy przed zleceniem wykonania usługi powinni zapoznać się z cennikiem poszczególnych firm działających na terenie danego województwa.

Wzór oświadczenia oraz informacje nt. firm utylizacyjnych można znaleźć na stronie internetowej ARiMR - www.arimr.gov.pl.