Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 1,55 proc., do 13.539,86 pkt.

Nasdaq zyskał 1,33 proc. i wyniósł 3.155,83 pkt.

Indeks S&P 500 wzrósł o 1,63 proc. i wyniósł na koniec dnia 1.459,99 pkt.

Rezerwa Federalna rozpocznie program skupu obligacji zabezpieczonych hipotekami MBS wartych 40 mld USD miesięcznie. Nowy program skupu obligacji nie będzie ograniczony czasowo, a jeśli nie przyniesie on zakładanej poprawy na amerykańskim rynku pracy, jego wartość może zostać zwiększona - poinformował Fed w czwartek po posiedzeniu.

Jeśli perspektywy wzrostu zatrudnienia nie poprawią się wyraźnie, Federalny Komitet Otwartego Rynku będzie kontynuował skup obligacji zabezpieczonych hipotekami, podejmie dodatkowy skup obligacji oraz użyje innych narzędzi, którymi dysponuje, jeśli będzie to wskazane - napisano w oświadczeniu Fedu.

Komitet obawia się, że bez dodatkowej akomodacji, wzrost gospodarczy nie będzie wystarczająco silny, aby wygenerować trwałą poprawę na rynku pracy - dodano.

Skup obligacji MBS przez Fed rozpocznie się w piątek, we wrześniu skupione zostaną obligacje warte 23 mld USD.

Fed pozostawił bez zmian główne stopy procentowe. Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi więc 0 do 0,25 proc. Jednocześnie Fed oświadczył, że zamierza pozostawić bez zmian w USA wyjątkowo niskie stopy procentowe do połowy 2015 roku. Wcześniejsza deklaracja Fedu mówiła o zamiarze pozostawienia bez zmian stóp proc. do późnego 2014 roku.

Wysoko akomodacyjna polityka monetarna będzie wskazana przez znaczny okres czasu, po tym jak umocni się ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych - napisano.

Fed poinformował również, że wciąż będzie kontynuował sprzedaż obligacji, wartych łącznie 667 mld USD, o terminie zapadalności 3 lat lub mniejszym, a zyski inwestował w obligacje o dłuższym terminie zapadalności.

Amerykańska Rezerwa Federalna podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego w USA w 2013 i 2014 roku. Nowa prognoza Fedu zakłada wzrost PKB w 2013 roku o 2,5 do 3 proc. Wcześniejsza prognoza amerykańskiego banku centralnego z kwietnia mówiła o wzroście PKB o 2,2-2,8 proc. w 2013 roku. Wzrost w 2014 roku wyniesie w ocenie Fedu 3-3,8 proc. Wcześniej Fed zakładał wzrost o 3-3,5 proc. w 2014 roku.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 15 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 382 tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 370 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła o 49 tys. i wyniosła 3,283 mln w tygodniu, który skończył się 1 września. Tutaj analitycy spodziewali się 3,318 mln osób.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA wzrosły w sierpniu o 1,7 proc. miesiąc do miesiąca. Po odliczeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 proc. Analitycy z Wall Street spodziewali się, że PPI wzrośnie o 1,2 proc. mdm, po odliczeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu o 0,2 proc.

Rok do roku wskaźnik PPI wzrósł w sierpniu o 2,0 proc., a po odliczeniu cen żywności i energii wzrósł o 2,5 proc. Tu analitycy spodziewali się odpowiednio wzrostu o 1,6 proc. i wzrostu o 2,6 proc.