Środowa decyzja RPP o podwyższeniu stóp procentowych może mieć wpływ na aprecjację kursu złotego, ale NBP nadal realizuje strategię celu inflacyjnego, a nie celu kursowego - poinformował na konferencji po posiedzeniu RPP prezes banku centralnego Marek Belka

"Decyzja RPP może mieć wpływ na wzmocnienie złotego, ale to nie jest naszym podstawowym kryterium działania, realizujemy strategię celu inflacyjnego, żaden poziom kursu czy pasmo wahań nie jest naszym celem" - powiedział Belka. Po podniesieniu stóp procentownych o 25 pb, złoty zyskał wobec euro ok. 3 grosze.

Jednocześnie Belka wyjaśnia, że to nie ostatnia podwyżka w tym roku. "Środowa decyzja o podwyższeniu stóp procentowych jest pewnym przyspieszeniem w cyklu, a nie zmianą skali podwyżek" - powiedział Belka. "W ramach RPP od pewnego czasu mamy daleko istniejący konsensus obejmujący strategię polityki pieniężnej obejmujący kierunek, a także pożądaną skalę. Dzisiejsza decyzja nie wydaje się, aby była wyrazem zmian skali potrzebnych podwyżek. To jest przyspieszenie pewnego cyklu" - dodał

Istotnym czynnikiem przemawiającym za podwyżką stóp w maju był wzrost cen dóbr i usług innych niż żywność i paliwa - powiedział prezes NBP."Ważnym czynnikiem było to, że obok rosnących cen żywności i energii obserwowaliśmy wzrost cen innych dóbr i usług. Ważył sporo u części członków RPP" - powiedział Belka