Chociaż od wielu miesięcy systematycznie maleje liczba Polaków bez pracy (stopa bezrobocia na koniec września 2016 roku wynosiła 8,3%, a w tym samym okresie 2015 roku – 9,7%), niestety rośnie nieustannie liczba niesolidnych dłużników. Jak wynika z raportu BIG InfoMonitor, w grudniu ubiegłego roku na każde 1000 Polaków przypadało średnio niemal 63 dłużników, ale już we wrześniu br. ta liczba wzrosła do blisko 73 dłużników. Obecnie w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w Biurze Informacji Kredytowej zarejestrowano łączną kwotę zaległych płatności w wysokości 47,19 mld zł (19,21 mld zł pozakredytowych i 27,98 mld zł kredytowych). Ponad 2,2 mln Polaków nie reguluje terminowo swoich zobowiązań, a średnia wartość długu to 20,6 tys. zł. Nasi rodacy przeważnie mają problem ze spłatą kredytów, pożyczek pozabankowych oraz z regulowaniem różnych rachunków (źródło: BIG InfoMonitor S.A., Newsletter Infodług, data pobrania – 20.09.2016, URL: https://www.big.pl/download/raporty/newsletter_infodlug_wrzesien_2016.pdf). Prędzej czy później z wieloma z tych dłużników nawiązuje kontakt firma windykacyjna. To wcale nie musi oznaczać kłopotów.

Jakie uprawnienia posiada firma windykacyjna?

Zanim sprawdzimy, jak dłużnik może poprawić swoją sytuację dzięki porozumieniu z firmą windykacyjną, warto przyjrzeć się uprawnieniom, jakimi dysponują tego typu podmioty. Od razu trzeba podkreślić, że firmy windykacyjne nie mają takich samych uprawnień, jak komornicy, sądy czy policja i nie należy ich mylić z tymi instytucjami. Firmy windykacyjne funkcjonują na rynku z jednej strony w oparciu o zasadę swobody działalności gospodarczej, którą gwarantuje art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a z drugiej – w oparciu o art. 4 w zw. z art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (tj. z dnia 12 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, z późn. zm.), czyli tak, jak inne przedsiębiorstwa na rynku bez względu na branżę. Jednakże w związku z tym, iż firmy windykacyjne działają w imieniu i na rzecz wierzycieli, co do zasady przysługują im takie same uprawnienia jak każdemu wierzycielowi w Polsce. Firmy windykacyjne mogą prowadzić mediacje pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, mogą informować dłużnika o aktualnej wysokości jego zadłużenia, ale nie mogą same zajmować majątku dłużnika lub środków na jego kontach bankowych, ponieważ to jest kompetencja zastrzeżoną dla komornika zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (tj. z dnia 6 lipca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1138, z późn. zm.). Za to, gdy negocjacje z dłużnikami nie przynoszą rezultatu, firmy windykacyjne mogą wszcząć przeciwko dłużnikowi postępowanie sądowe (złożenie pozwu o zapłatę), zarówno jako pełnomocnicy wierzycieli zgodnie z art. 87 § 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (tj. z dnia 31 października 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), jak i w sytuacji, gdy doszło do cesji wierzytelności na firmę windykacyjną. Taką możliwość daje wierzycielowi art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego. Warto również dodać, że firma windykacyjna może także wpisać dłużnika do takich podmiotów, jak Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor czy Rejestr Dłużników ERIF BIG, jeśli wierzyciel nie zrobił tego wcześniej.

Porozumienie jako sposób na wyjście z zadłużenia

Zanim dłużnik nastawi się negatywnie do firmy windykacyjnej, powinien zdawać sobie sprawę, że jej zadaniem jest nie tylko zmotywowanie go oddania długu, ale również zarządzanie wierzytelnościami. Co to w praktyce oznacza? Przede wszystkim to, że dłużnik może stać się partnerem firmy windykacyjnej, a nie jej przeciwnikiem, że razem mogą rozwiązać problem z daną wierzytelnością. Tego rodzaju firmy nawiązują kontakt, żeby w pierwszej kolejności przedstawiać propozycję, a także uzgodnić warunki spłaty długu.

- Duże firmy windykacyjne, takie jak nasza, przede wszystkim starają się pomóc osobom zadłużonym. Nasi Doradcy, wspólnie z Klientem, są w stanie znaleźć sposób na problemy finansowe, podpowiedzieć rozwiązanie. Doskonale wiemy, że sytuacja dłużników nie jest łatwa i gdyby tylko mogli, najchętniej uporaliby się z długiem. W pewnym sensie osoby z długami są wykluczone z normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Gdy zostają wpisani do rejestru dłużników, trudno im na przykład podpisać umowę na telewizję kablową, telefon, czy kupić cokolwiek na raty. Nie można również zapominać o poważnym dyskomforcie psychicznym – mówi Barbara Rudziks z Zarządu firmy BEST S.A. – Kontakt z firmą windykacyjną to pierwszy krok w stronę powrotu do normalnego, spokojnego życia bez długów i bez obciążenia – dodaje.

W firmach windykacyjnych pracują specjaliści, którzy nie tylko potrafią fachowo ocenić sytuację finansową dłużnika, ale również mają doświadczenie w przygotowywaniu efektywnych, możliwych do zrealizowania przez dłużnika planów spłaty zadłużenia. Jest to więc również realna pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji. Nawiązanie porozumienia z firmą windykacyjną to także poprawa komfortu psychicznego – dłużnik zaczyna regulować swoje zaległości, odzyskuje pewność siebie i jednocześnie porządkuje swoją sytuację finansową. Wtedy działania firmy windykacyjnej ograniczają się już tylko do monitorowania wpłat.

U wielu dłużników pokutuje jeszcze mit złej firmy windykacyjnej, która chce tylko odzyskać pieniądze bez względu na wszystko. Takie osoby unikają kontaktu z wierzycielem, często nie wiedząc, że jest to najgorsze rozwiązanie, ponieważ będzie wpływało na wzrost wysokości zobowiązania. Art. 770 Kodeksu postępowania cywilnego wyraźnie określa, że dłużnik musi zwrócić wierzycielowi poniesione przez niego koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, np. opłaty egzekucyjne, wydatki komornika itp. Porozumienie z firmą windykacyjną pozwala uniknąć takich niedogodności i umożliwia wyjście na prostą, a w konsekwencji wykreślenie z rejestru dłużników i powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.