W przeciwieństwie do np. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie assistance jest jednym z tzw. ubezpieczeń dobrowolnych. W jego przypadku to nie przepisy prawa, a sam ubezpieczający decyduje o wykupie polisy. Przed czym zabezpiecza car assistance podczas zagranicznego wyjazdu?

Reklama

Chcesz ubezpieczyć mieszkanie? Tutaj porównasz oferty!

Zakres ochrony i pomocy

Ubezpieczenie car assistance to zakres świadczeń dedykowany zdarzeniom losowym powiązanym z pojazdem, a także, w niektórych przypadkach, chroniący kierowcę oraz pasażerów auta. Ubezpieczenie to przybierać może różnorakie formy, jednak co do zasady dotyczy najczęściej pomocy technicznej, logistycznej, informacyjnej oraz medycznej. Do tej pierwszej grupy zaliczyć można np. naprawę usterki, pokrycie kosztów parkingu czy złomowanie. Z kolei w przypadku pomocy logistycznej, w skład zagranicznej polisy car assistance wchodzić może holowanie, dowóz paliwa oraz części zamiennych, udostępnienie pojazdu zastępczego, zakwaterowanie w hotelu, dostarczenie naprawionego pojazdu do Polski czy pokrycie kosztów kontynuacji podróży.

Zakres ochrony medycznej uczestników kolizji lub wypadku może być w tym przypadku zbieżny z obszarem turystycznego ubezpieczenia NNW. Pomoc informacyjna może zaś być świadczona poprzez np. zapewnienie możliwości skorzystania z usług tłumacza, poinformowanie bliskich przebywających w Polsce o zdarzeniu czy możliwość całodobowego kontaktu z infolinią ubezpieczyciela, której pracownicy wskażą tryb postępowania formalnego w razie wypadku czy przekażą namiary na najbliższy warsztat lub hotel.

Rynkowa dostępność

Ubezpieczenie car assistance obowiązujące poza granicami Polski nie musi, jednak może być składnikiem assistance obowiązującego w kraju. Będzie tak np. w przypadku ubezpieczenia Car Assistance w Allianz Direct, gdzie jest ono dodawane gratis do ubezpieczenia autocasco – ubezpieczenie obowiązuje w czasie podróży po Polsce, a także na terytorium państw europejskich z wyłączeniem Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Ubezpieczenia tego typu można także podzielić na ubezpieczenia trwałe, czyli obowiązujące np. rok, a także krótkoterminowe, które wykupowane są w odniesieniu do konkretnej podróży realizowanej w określonej jednostce czasu. Krótkoterminowy pakiet assistance dostępny jest m.in. w Elvia. Oferta Complex dla 8 dni (naprawa na miejscu, holowanie, nocleg, auto zastępcze) kosztowała będzie 73,60 zł. Ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w tym przypadku w Polsce, Mołdawii, Białorusi, Ukrainie oraz Bośni i Hercegowinie.

Z kolei przykładem długoterminowej ochrony assistance jest pakiet Comfort oferowany przez Starter. Podstawowa ochrona, czyli naprawa na drodze oraz holowanie w Polsce i Europie do 100 km będzie tu kosztowało 199 zł w skali roku.

Porównanie Ubezpieczeń. Najlepszy kalkulator i porównywarka.

W tym kontekście, decyzja o tym, czy skorzystamy z opcji długo-, czy krótkoterminowej oferty zagranicznego car assistance winna być podyktowana specyfiką podejmowanych przez nas podróży. Zawsze warto jednak dokładnie przyjrzeć się warunkom ubezpieczenia, by np. uniknąć rozczarowania, gdy samochód odmówi posłuszeństwa jeszcze w Polsce, a ochrona assistance dostępna będzie dopiero po przekroczeniu granicy.