Polacy mają problemy z samodzielnym oszczędzaniem na długoterminowe cele, np. emeryturę. Nie pomagają im w tym jednak instytucje finansowe – brakuje tanich i prostych metod gromadzenia kapitału, które wzbudzałyby zaufanie i zapewniały względne bezpieczeństwo. Niemoc w tym zakresie chcą przełamać dwie największe instytucje finansowe w kraju – PKO Bank Polski oraz PZU.

Reklama

Zobacz, w którym banku założysz lokatę bez potrzeby otwierania konta!

Oferta PKO Banku Polskiego nazywa się Program Budowania Kapitału i jest w gruncie rzeczy zestawem kilku propozycji dla klientów. Krótszy program nazywa się Kapitał na Marzenia (umowa na 12 lat), a dłuższy - Kapitał na Emeryturę (umowa na 15 lat). Łączy je to, że polegają na regularnym, automatycznym odkładaniu niewielkich kwot (np. 100 – 200 zł miesięcznie) i promują systematyczność oraz wytrwałość wyższymi odsetkami.

Każdy z programów występuje w trzech możliwych wersjach – depozytowej, hybrydowej oraz funduszowej. Wersja depozytowa to po prostu rachunek lokaty bankowej, do którego będziemy co miesiąc dopłacać środki. Wersja hybrydowa to w połowie lokata bankowa, a w połowie wybrane fundusze inwestycyjne z oferty PKO TFI. Trzecia opcja to po prostu rejestr funduszy inwestycyjnych PKO TFI.

Jak wypada oprocentowanie w części depozytowej? Podstawowe oprocentowanie będzie wynosić równowartość stawki WIBOR 3M (2,67% na 6 sierpnia 2014 r.), ale bank może dodać do niego premię odsetkową (za regularność wpłat) oraz premię lojalnościową (za staż w programie). Premia odsetkowa zależy od wielkości miesięcznej składki (im wyższa składka, tym wyższa premia) oraz tego, czy oszczędzamy również w funduszach inwestycyjnych (wyższa premia jeśli tak).

Reklama

Dla przykładu: ktoś, kto zdecyduje się na odkładanie 100 zł miesięcznie w programie depozytowym Kapitał na Marzenia, może liczyć na oprocentowanie WIBOR 3M plus 0,1% premii odsetkowej, co daje na dzień dzisiejszy 2,77% w skali roku.

Reklama

Z kolei klient, który zdecyduje się na odkładanie 500 zł miesięcznie w programie Kapitał na Emeryturę w i będzie przekazywał połowę swojej wpłaty na lokatę, a drugą połowę na fundusze, może liczyć na oprocentowanie składające się ze stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5% premii odsetkowej, czyli 4,17% w skali roku. Dodatkowo od 5 roku programu dochodzi 0,1% premii lojalnościowej, a od 10 roku oszczędzania - 0,2% premii lojalnościowej.

Jak na tym tle wypada oferta największego polskiego zakładu ubezpieczeń? Chodzi o ubezpieczenie PZU Ochrona i Zysk, które ma być odpowiedzią PZU na niedawne kontrowersje z tzw. polisami inwestycyjnymi (czyli ubezpieczeniami na życie i dożycie połączonymi z jednostkami funduszy inwestycyjnych lub opcjami).

PZU Ochrona i Zysk to tradycyjne ubezpieczenie na życie i dożycie, w którym to zakład ubezpieczeń gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia niezależnie od koniunktury na rynkach. Okres ubezpieczenia może wynosić od 5 do 30 lat, a klient ma do wyboru miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną częstotliwość opłacania składek. Polisę można rozszerzyć o opcje dodatkowe, np. ochronę ubezpieczeniową na wypadek leczenia szpitalnego czy ciężkich chorób.

Aktualna suma ubezpieczenia jest zależna od ustalonej w umowie początkowej sumy ubezpieczenia oraz udziału w zyskach z działalności lokacyjnej ubezpieczyciela i indeksacji składek – klienci są raz w roku informowani o szczegółach. Wypłaty świadczeń z tytułu śmierci lub dożycia są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego. Mogą być użyte na dowolny cel.

Gdzie oszczędzisz najwięcej, czyli aktualny ranking lokat bankowych

Program Budowania Kapitału PKO BP oraz ubezpieczenie PZU Ochrona i Zysk to dwa różne podejścia do kwestii zabezpieczania finansowej przyszłości. Wydaje się, że żadna z tych propozycji nie jest przełomowa, a jeśli spotkają się z silnym odzewem klientów, stanie się tak raczej dzięki pozytywnemu sentymentowi i zaufaniu, którym Polacy darzą bank PKO oraz PZU, oraz rosnącemu zapotrzebowaniu na narzędzia do długoterminowego oszczędzania.