>Horyzont inwestycyjny to nic innego jak przewidywana długość okresu na jaki dokonuje się danej inwestycji. Określenie celu, na który planuje się przeznaczyć zgromadzony do tej pory kapitał oraz przyszły zysk, niemal automatycznie decyduje o wyborze okresu inwestycji, a tym samym o strukturze portfela inwestycyjnego.

Reklama

Aktualne porównanie i ranking lokat bankowych. Sprawdź

Z reguły, podział inwestycji ze względu na czas trwania wyróżnia horyzont krótko-, średnio- oraz długoterminowy. Jeśli przewidujemy, że w niedługim czasie zgromadzone oszczędności będą wydatkowane na np. remont mieszkania czy wymarzone wakacje, ale nie chcemy, aby do tego czasu leżały bezczynnie, wówczas mówimy o inwestycji krótkoterminowej (zazwyczaj krótszej niż 1 rok). W tej sytuacji sugeruje się zakup stosunkowo bezpiecznych oraz płynnych instrumentów, które nie dopuszczą do straty, a jeśli już pojawi się, nie będzie stanowiła dużej części zaangażowanego kapitału. Oczywiście ponosząc minimalne ryzyko, nie powinniśmy spodziewać się nadzwyczajnych zysków, gdyż lokaty bankowe czy obligacje skarbowe takich nie oferują. Większego zwrotu można spodziewać się z inwestycji w akcje czy surowce, jednakże w krótkim terminie odwzorowują one w znacznym stopniu nastroje inwestorów, które z reguły podlegają dużym zmianom. Zatem strata może pojawić się równie szybko jak zysk, co skutkuje zwiększonym ryzykiem. Dlatego początkującym inwestorom, którzy nie posiadają jeszcze wyczucia rynku, zdecydowanie odradzamy krótkoterminowe inwestycje w tę grupę instrumentów.

W przypadku odległych planów, takich jak np. wypracowanie dodatkowych środków na emeryturę czy oszczędzanie na edukację nowonarodzonego dziecka, automatycznie nasuwa się długoterminowe inwestowanie. Będzie ono pozwalało na wybór bardziej ryzykownych instrumentów (np. akcji czy funduszy akcyjnych) zgodnie z zasadą, że im dłuższy horyzont inwestycji tym większe ryzyko możemy podjąć w oczekiwaniu na wyższe zyski. Długi czas inwestycji powinien łagodzić gorsze okresy na rynku i tym samym zmniejszać zmienność portfela. Dlatego też w długim okresie inwestorzy częściej opierają się na strategiach wykorzystujących dane makroekonomiczne, czyli informacje dotyczące stanu gospodarki, które pozwalają podjąć decyzje jakie inwestycje wybrać. W tym przypadku mniej istotna będzie kwestia płynności, gdyż potrzeba zamiany środków na gotówkę jest mniejsza.

Natomiast w średnim terminie (np. zakup nowego samochodu), który zazwyczaj obejmuje około 1-5 lat, najlepszym rozwiązaniem będzie dywersyfikacja portfela, czyli zainwestowanie posiadanych środków w różne instrumenty finansowe np. akcje i obligacje. Część obligacyjna będzie odpowiadać za swego rodzaju ochronę kapitału oraz stabilny przyrost wartości, natomiast część akcyjna powinna przynieść ponadprzeciętną stopę zwrotu – oczywiście przy większym ryzyku.

Porównaj online konta oszczędnościowe i załóż online !

Wybór okresu inwestowania zależy więc od indywidualnego podejścia. Nie należy jednak przeceniać własnych umiejętności inwestycyjnych. Owszem, wypracowanie zwrotu rzędu 30-40% w okresie jednego roku jest bardzo kuszące, jednak niezwykle trudne do wykonania w rzeczywistości, a niemal nie do osiągnięcia przy stosunkowo niskim ryzyku. Należy zatem pamiętać, że oczekiwana stopa zwrotu musi być możliwa do wypracowania w wyznaczonym terminie przy określonym wcześniej ryzyku.Adam Anioł z Biura Maklerskiego Banku BGŻ