Prowadzisz firmę i wydajesz krocie na rachunki za prąd? Zastanawiasz się, jak możesz obniżyć koszty? Przygotowaliśmy krótki poradnik, z którego dowiesz się, jak możesz tego dokonać! Teoretycznie, procedura zmiany sprzedawcy prądu nie powinna trwać dłużej niż miesiąc, jeżeli odbywa się po raz pierwszy i nie dłużej niż 14 dni, jeżeli odbywa się po raz kolejny. W praktyce jednak formalności mogą potrwać dłużej. Należy, bowiem doliczyć okres wypowiedzenia umowy z obecnym sprzedawcą, okres wymiany dokumentów, oraz czas na dostosowanie licznika (w przypadku dużych i średnich firm).

Reklama

Warto w tym miejscu nadmienić, iż wbrew obawom niektórych przedsiębiorców, czas pomiędzy rozwiązaniem starej, a wejściem w życie nowej umowy, w żadnym wypadku nie oznacza przerwy w dostawie prądu. Jedyną mniej korzystną rzeczą, którą da się odczuć po zmianie sprzedawcy energii będzie podwójna faktura. Oddzielną prześle nam nasz nowy sprzedawca, oddzielną dotychczasowy i niezmienny dystrybutor. Nie oznacza to jednak wzrostu kosztów za przesył, ponieważ opłaty za dystrybucję energii wynikają z taryfy zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

>>>Nie pozwól swoim pieniądzom uciekać, zmień swojego dostawcę prądu!

Generalnie, aby zmienić sprzedawcę prądu wystarczy dopełnić następujących formalności:
• podpisać umowę z nowym sprzedawcą;
• rozwiązać obowiązującą umowę kompleksową bądź umowę sprzedaży;
• złożyć wniosek zmiany sprzedawcy u dotychczasowego operatora sieci dystrybucyjnej, z którym także należy zawrzeć nową umowę na usługę dystrybucji.


Godne odnotowania jest, iż niektóre firmy obrotu energią, znacznie uprościły proces zmiany sprzedawcy, który niemalże w całości może zostać przeprowadzony korespondencyjnie. Wystarczy, że podpisując umowę z nowym sprzedawcą, udzielimy mu pełnomocnictwa do zajęcia się całą resztą formalności związanych ze zmianą.
Jak wygląda dokładnie taki proces? Cóż w większości przypadków podobnie, ponieważ jest to procedura ujednolicona. Pewne zmiany mogą wynikać z powodu różnic w systemach obsługi u różnych dostawców. Dokonaliśmy pewnej analizy na przykładzie spółki TAURON Sprzedaż, pomógł nam w tym Piotr Hałoń - kierownik Biura Klientów Biznesowych.

W momencie podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej z TAURON Sprzedaż, klient otrzymuje do podpisu dwa pełnomocnictwa. Pierwsze z nich dotyczy wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy, której przedmiotem była sprzedaż energii elektrycznej. Drugie pełnomocnictwo dotyczy zgłoszenia nowej umowy sprzedaży u lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dzięki umocowaniu przez Klienta nowego sprzedawcy, cały proces jest obsługiwany przez spółkę obrotu i w ostatecznym rozrachunku po upływie 30 bądź 14 dni rozpoczynana jest sprzedaż przez nowego sprzedawcę. Oczywiście jeżeli okres wypowiedzenia obecnej umowy na to pozwala ( najczęściej stosowane są jedno i trzy miesięczne ). Należy także pamiętać , że jeżeli klient ma podpisaną umowę terminową to takiej umowy nie można zazwyczaj wypowiedzieć przed jej wygaśnięciem bez płacenia kary umownej.

Nowy sprzedawca w imieniu klienta wypowie obowiązującą umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz wyśle do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosek: Zgłoszenie Zmiany Sprzedawcy/Zgłoszenie Umowy Sprzedaży. Aby nowy sprzedawca mógł prawidłowo wypełnić wszystkie pola we wniosku konieczne jest dostarczenie przez Klienta danych z obowiązującej umowy oraz z faktury. O jakich danych mowa? Najistotniejszy jest okres wypowiedzenia obecnej umowy sprzedaży bądź umowy kompleksowej. Ważnym elementem jest sam numer umowy, grupa taryfowa wg. której klient jest dziś rozliczany, nr licznika energii elektrycznej czynnej, moc umowna, nr punktu poboru energii elektrycznej oraz wszystkie dane teleadresowe i dane kontrahenta.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia o którym mowa powyżej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, do Klienta zostanie przesłana umowa o świadczenie usług dystrybucji sporządzona przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego pod warunkiem wcześniejszego dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego którego klient jest właścicielem.

>>>Chcesz zaoszczędzić na rachunkach? Sprawdź kto ma najlepszą ofertę!

Zanim jednak przystąpimy do załatwiania formalności warto odpowiednio się do nich przygotować.
• Przede wszystkim, należy dokonać analizy ofert sprzedawców energii elektrycznej i wytypować taką, która najbardziej nas interesuje.
• Warto przy tym zwrócić uwagę na kilka istotnych szczegółów, np. czy oferta danego sprzedawcy obejmuje region, w którym prowadzimy działalność gospodarczą, czy zawiera gwarancję stałej ceny w okresie trwania umowy, oraz czy nie jest adresowana wyłącznie do dużych firm produkcyjnych.
• Nierzadko informacje te ciężko odnaleźć na witrynach internetowych, czy w materiałach reklamowych, dlatego niezbędny może okazać się kontakt z przedstawicielem handlowym danego przedsiębiorstwa sprzedawcy energii.


• Poszukiwania nowego sprzedawcy warto rozpocząć od zapoznania się z ofertą kilkunastu największych sprzedawców energii elektrycznej, posiadających zwykle szeroką gamę taryf i indywidualnych ofert biznesowych.
• Godne uwagi jest, iż niezwykle pomocnym narzędziem w poszukiwaniach najlepszej oferty mogą okazać się funkcjonujące w internecie porównywarki cen energii elektrycznej.
• Niezbędne jest także przygotowanie odpowiednich danych. W tym celu należy zebrać faktury za energię elektryczną, którą skonsumowaliśmy przez ostatni rok. Średnie i duże firmy powinny przygotować dane o zużyciu miesięcznym.
• Warto również mieć na uwadze, iż w przypadku dużych zakładów produkcyjnych, niektórzy oferenci mogą zażądać dostarczenia jeszcze bardziej szczegółowych informacji, np. o wielkości zużycia energii w każdej godzinie doby.


Uzyskane od nas informacje pozwolą sprzedawcy prądu na przygotowanie prognozy zużycia energii na kolejny rok. Na podstawie oszacowanych wartości sporządzona zostanie odpowiednia oferta. Zazwyczaj prognoza zużycia ma znaczenie w przypadku największych klientów biznesowych. Pomaga to bowiem uniknąć sytuacji, w której klient miałby przepłacać za niewykorzystany limit mocy zamówionej, lub co gorsza ponosić kary finansowe za jej przekroczenie.
Choć cały proces przygotowawczy może wydawać się skomplikowany i czasem zniechęcać, to kompleksowa pomoc nowego sprzedawcy oraz korzyści mogą okazać się zaskakujące. Jak wykazują specjaliści z TotalMoney.pl opłaca się to zarówno dużym, średnim jak i małym firmom.