Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła wczoraj zmiany do rekomendacji S, określającej zasady przyznawania klientom kredytów hipotecznych. Ograniczają one możliwość udzielania im kredytów w walutach obcych. Zgodnie z nowelizacją w przypadku takich kredytów hipotecznych relacja raty zadłużenia klienta do jego dochodów nie może przekraczać 42 proc.

Reklama

Dla pozostałych kredytów w złotych te limity są wyższe i wynoszą co najmniej 50 proc. dla osób z dochodami poniżej średniej krajowej. Dodatkowo zdolność kredytowa dla kredytów walutowych ma być liczona tak, jakby były one zaciągane na maksymalnie 25 lat. Te zmiany są mniej drastyczne od zapowiadanych.

W połowie ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego chciała w nowelizacji zakazać udzielania kredytów walutowych tym bankom, w których udział pożyczek w walutach przekracza 50 proc. całości portfela kredytów hipotecznych. Dla wielu banków byłyby to koniec udzielania pożyczek w walutach.