Odprawa stanowi rodzaj rekompensaty mającej złagodzić pracownikowi skutki takich zdarzeń jak np. utrata pracy, przejście na emeryturę lub rentę czy zmiana stanowiska pracy. Od 1 lipca wysokość odprawy wzrosła.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Wysokość odprawy w 2024 roku

Reklama

Wysokość odprawy uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej. Ta z kolei wzrosła od 1 lipca 2024 roku. Co ciekawe, wysokość płacy minimalnej wpływa nie tylko na zarobki pracowników, ale także na inne świadczenia i podatki, takie jak np. składki odprowadzane przez przedsiębiorców do ZUS, dodatki za pracę w godzinach nocnych czy maksymalny limit odpraw. Od 1 lipca 2024 roku najniższa krajowa wzrosła o 58 zł - z 4242 do 4300 zł brutto miesięcznie.

Reklama

Co to jest odprawa z pracy?

Pracodawca, zgodnie z polskim prawem, musi wypłacić odprawę zwalnianemu pracownikowi w przypadku gdy traci on pracę w trybie indywidualnym lub w ramach zwolnień grupowych – z przyczyny, która bezpośrednio go nie dotyczy, np. przy likwidacji stanowiska. Dotyczy to firm, które zatrudniają minimum 20 osób.

Ile wynosi odprawa?

Wysokość odprawy uzależniona jest od stażu pracy. W przypadku gdy pracownik zatrudniony był krócej niż przez 2 lata przysługuje mu odprawa w wysokości jednego wynagrodzenia. Osoba pracująca w jednej firmie od 2 do 8 lat otrzymuje dwie miesięczne wypłaty, a osoby z dłuższym stażem - trzy.

Maksymalna odprawa – ile wynosi?

Czy to znaczy, że najlepiej zarabiający pracownicy mogą otrzymać odprawę w wysokości np. 30 tys. zł? Istnieją regulacje w tym zakresie. Pracownik, który zarabia np. 25 tys. zł miesięcznie nie otrzyma odprawy w wysokości 75 tys. zł. Zgodnie z polskim prawem maksymalna odprawa nie może przekroczyć 15-krotności płacy minimalnej. Oznacza to, że od 1 lipca 2024 roku nie może ona przekroczyć 64,5 tys. zł.

Możliwe, że kwota odprawy wzrośnie w przyszłym roku. Jak wspomnieliśmy wyżej, wysokość odprawy uzależniona jest od wysokości płacy minimalnej, a ta – jak planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – może w 2025 roku wynieść 4626 zł brutto, czyli o 326 zł więcej miesięcznie.