Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało stopę bezrobocia rejestrowanego w maju. Wyniosła ona 5,0 proc., to o 0,1 punktu procentowego mniej w odniesieniu do kwietnia 2024 r. W odniesieniu do ubiegłego roku, liczba bezrobotnych spadła o 3,0 proc.

Reklama

W komunikacie opublikowanym przez resort pracy, wskazano, że bez pracy było 778,3 tys. osób, co stanowiło o 18,8 tys. mniej niż na koniec kwietnia 2024 r. Podkreślono, że licząc od 1990 r.nigdy w maju nie zanotowano mniejszej liczby bezrobotnych ani niższej stopy bezrobocia rejestrowanego.

Gdzie było najniższe bezrobocie?

Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego odnotowano w województwie podkarpackim. Wyniosła ona 8,3 proc. Najniższa zaś została odnotowana w województwie wielkopolskim i wynosiła 3,0 proc. W komunikacie wskazano, że osoby rejestrujące się najczęściej przed rejestracją pracowały w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych oraz budownictwo.

Obywatele Ukrainy

Resort poinformował, że wśród zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja 2024 r. było 12,3 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy, którzy stanowili 1,6 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W porównaniu do kwietnia, liczba bezrobotnych obywateli Ukrainy zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 5,1 proc.

Wolne miejsca pracy

Poinformowano, że według wstępnych danych w maju 2024 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 83,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. 6,4 tys. (7,1 proc. ) mniej niż miesiąc wcześniej i 11,2 tys. (11,8 proc. ) mniej niż w maju 2023 r.