Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiła się informacja, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 maja 2024 roku zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o wystawianie faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Celem podpisanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ustawy jest wydłużenie do dnia 1 lutego 2026 r. daty wejścia w życie przepisów dotyczących obowiązku wystawiania przez podatników podatku od towarów i usług faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Reklama

KSeF ma być obowiązkowy od 1 lutego 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a dla pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Wydłużenie terminu wdrożenia KSeF jest konieczne w związku ze zdiagnozowanymi problemami dotyczącymi wydajności tego systemu.

Skargi do RPO

Wcześniej, przedsiębiorcy zgłaszali do Rzecznika Praw Obywatelskich skargi związane z funkcjonowaniem KSeF. Skargi najczęściej dotyczą obaw związanych z gromadzeniem danych i informacji stanowiących ściśle strzeżoną tajemnicę handlową każdego przedsiębiorstwa. Wątpliwości przedsiębiorców budzi kwestia bezpieczeństwa tych danych. Ich uwagi dotyczą też możliwego naruszania prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Liczne nieprawidłowości

Audyt Krajowego Systemu e-Faktur wykazał liczne, krytyczne wady systemu, które uzasadniają istotne przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF. Z informacji opublikowanej na stronie ministerstwa finansów, wynika, że audyt wykazał szereg nieprawidłowości, w tym liczne, krytyczne wady systemu, które uzasadniają istotne przesunięcie terminu obowiązkowego KSeF. Przede wszystkim, źle została zaprojektowana architektura IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.